Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Spowiedź

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

W CZASIE WAKACYJNYM spowiedź odbywa się codziennie 30 minut przed każdą Mszą św., w soboty od godz. 17:00, a w niedziele i uroczystości 15 minut przed Eucharystią.