Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Anonimowi Alkoholicy „Anna”

ANONIMOWI ALKOHOLICY  „ANNA”

Jest to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, finansowana jest z własnych dobrowolnych datków.

Wspólnota AA nie jest związana z żadnym, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Spotkania grupy AA odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16:00 w Domu Parafialnym. Meeting otwarty odbywa się w III niedzielę miesiąca o godz. 16.00. Opiekunem grupy jest ks. Grzegorz Skop. 

Logo YouTube