Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Grzegorz Skop, ur. 9 lutego 1966 r. w Woźnikach, pochodzi z parafii św. Jakuba w Lubszy, święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 r. w Katowicach, mgr teologii, członek Rady Ekonomicznej diecezji gliwickiej, kapelan Jego Świątobliwości, ustanowiony proboszczem naszej parafii w 2012 r., kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej – Sekcji Zabrze, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa trzeźwości, kapelan Templariuszy, duszpasterz Neokatechumenatu. Przygotowuje przy parafii dzieci do pierwszej Komunii św., prowadzi katechezę dla dorosłych, spotkania dla seniorów i opiekuje się Ośrodkiem Caritasu w Turzy.

Wikariusze:

Ks. Krzysztof Wycisk, ur. 3 października 1990 r. w Raciborzu. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2016 r. w Gliwicach, mgr teologii, w naszej parafii ustanowiony wikariuszem od 2019 r. Katecheta Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Sprawuje opiekę nad Odnową w Duchu Świętym Misericordia, Żywym Różańcem, Franciszkańskim Zakonem Świeckich oraz Parafialną Grupą Młodzieżową. Prowadzi katechezy przedślubne. Prowadzi katechezy przedchrzcielne

Ks. Mariusz Kostka, ur. 13.03.1982 w Pyskowicach, syn Stanisława i Janiny, mama zmarła w 2017 roku. Ma młodszą siostrę Natalię, z zawodu korektor książek i publikacji. Ukończył szkołę średnią w Pyskowicach. Posługiwał  w parafiach: Św. Jacka w Gliwicach, św. Katarzyny w Woźnikach, św. Jadwigi w Zabrzu, św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach. Opiekuje się Ministrantami oraz Dziećmi Maryi. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Katecheta Liceum Ogólnokształcącego nr 3 oraz w SP nr. 3. Prowadzi katechezy przedchrzcielne

Ks. Ireneusz Gierczycki,  mgr teologii, kapelan szpitalny i rezydent w naszej parafii od 2023 r.

Logo YouTube