Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Grzegorz Skop, ur. 9 lutego 1966r. w Woźnikach, pochodzi z parafii św. Jakuba w Lubszy, święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990r. w Katowicach, mgr teologii, członek Rady Ekonomicznej diecezji gliwickiej, kapelan Jego Świątobliwości, ustanowiony proboszczem naszej parafii w 2012r., kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej – Sekcji Zabrze, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa trzeźwości, kapelan Templariuszy, duszpasterz Neokatechumenatu. Przygotowuje przy parafii dzieci do pierwszej Komunii św., prowadzi katechezę dla dorosłych, spotkania dla seniorów i opiekuje się Ośrodkiem Caritasu w Turzy.

Wikariusze:

Ks. Piotr Torbus, ur. 20 stycznia 1979r. pochodzi z Tarnowskich Gór, święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2005r. w Gliwicach, mgr teologii, kapelan szpitalny, wikariusz i katecheta w Szkole Podstawowej nr 36. W naszej parafii od 2015r. Przygotowuje młodzież z Gimnazjów nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, 36 i 43 oraz z innych szkół do sakramentu bierzmowania. W parafii opiekuje się grupą młodzieży i Anonimowych Alkoholików.

Ks. Tomasz Wieczorek, ur5 października 1980r. w Tarnowskich Górach, pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007r. w Gliwicach, mgr teologii, ustanowiony wikariuszem naszej parafii w 2014r. Katecheta Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Sprawuje opiekę nad Ministrantami, Lektorami, Nadzwyczajnymi Szafarzami, Dziećmi Maryi i Doradcami Życia Rodzinnego. Prowadzi nauki przedślubne i dni skupienia dla narzeczonych. Przygotowuje młodzież Gimnazjum nr 3 do sakramentu bierzmowania. Redaktor gazetki parafialnej „Odkryj – co zakryte…

Ks. Marcin Wojtczak, ur. 30 marca 1976r. w Rybniku, pochodzi z parafii św. Andrzeja Boboli w Czerwionce-Leszczynach, święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001r. w Gliwicach, mgr teologii, w naszej parafii od 2015r. Wikariusz oraz kapelan Aresztu Śledczego w Gliwicach. Sprawuje opiekę nad Odnową w Duchu Świętym Misericordia, Żywym Różańcem, Franciszkańskim Zakonem Świeckich, Parafialną Grupą Teatralną oraz Grupą Modlitewną Św. Ojca Pio. Prowadzi nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych oraz przygotowuje dorosłych do sakramentu bierzmowania. Redaktor gazetki parafialnej „Odkryj – co zakryte…”.

Ksiądz Senior:

Ks. Prałat Józef Kusche, ur. 23 sierpnia 1941r. w Cisku, pochodzi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Cisku, święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965r. w Opolu, mgr-lic. teologii, kapelan Jego Świątobliwości, pełnił funkcje diecezjalnego duszpasterza mężczyzn i ludzi pracy. W naszej parafii był wikariuszem w latach 1968-1975 i proboszczem w latach 1986-2012. Obecnie na emeryturze mieszka przy ul. Św. Urbana 4.