Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Grzegorz Skop, ur. 9 lutego 1966 r. w Woźnikach, pochodzi z parafii św. Jakuba w Lubszy, święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 r. w Katowicach, mgr teologii, członek Rady Ekonomicznej diecezji gliwickiej, kapelan Jego Świątobliwości, ustanowiony proboszczem naszej parafii w 2012 r., kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej – Sekcji Zabrze, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa trzeźwości, kapelan Templariuszy, duszpasterz Neokatechumenatu. Przygotowuje przy parafii dzieci do pierwszej Komunii św., prowadzi katechezę dla dorosłych, spotkania dla seniorów i opiekuje się Ośrodkiem Caritasu w Turzy.

Wikariusze:

Ks. Piotr Torbus, ur. 20 stycznia 1979 r. pochodzi z Tarnowskich Gór, święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2005 r. w Gliwicach, mgr teologii, kapelan szpitalny i wikariusz w naszej parafii od 2015 r. W parafii opiekuje się grupą Anonimowych Alkoholików, Grupą Modlitewną Św. Ojca Pio. Prowadzi nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych oraz przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania.

Ks. Tomasz Wieczorek, ur5 października 1980 r. w Tarnowskich Górach, pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007 r. w Gliwicach, mgr teologii, ustanowiony wikariuszem naszej parafii w 2014 r. Członek Rady Kapłańskiej oraz kierownik Trasy Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Katecheta Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Sprawuje opiekę nad Ministrantami, Lektorami, Nadzwyczajnymi Szafarzami, Dziećmi Maryi i Doradcami Życia Rodzinnego. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Prowadzi nauki przedślubne i dni skupienia dla narzeczonych. Redaktor gazetki parafialnej „Odkryj – co zakryte…”.

Ks. Krzysztof Wycisk, ur. 3 października 1990 r. w Raciborzu. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2016 r. w Gliwicach, mgr teologii, w naszej parafii ustanowiony wikariuszem od 2019 r. Katecheta Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Sprawuje opiekę nad Odnową w Duchu Świętym Misericordia, Żywym Różańcem, Franciszkańskim Zakonem Świeckich oraz Parafialną Grupą Młodzieżową. Prowadzi katechezy przedchrzcielne i przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania.

Ksiądz Senior:

Ks. Prałat Józef Kusche, ur. 23 sierpnia 1941 r. w Cisku, pochodzi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Cisku, święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965 r. w Opolu, mgr-lic. teologii, kapelan Jego Świątobliwości, pełnił funkcje diecezjalnego duszpasterza mężczyzn i ludzi pracy. W naszej parafii był wikariuszem w latach 1968-1975 i proboszczem w latach 1986-2012. Obecnie na emeryturze mieszka przy ul. Św. Urbana 4.