Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Pogrzeb

POGRZEB
Śmierć przychodzi niespodziewanie, niejednokrotnie zabiera człowieka w pełni sił, dosięga dorosłych i dzieci. Pozostający przy życiu tracą kogoś bliskiego, jest to trudna chwila dla każdego. W tym momencie czasem nie wiadomo co począć. Są osoby, które po śmierci bliskiego idą do kapłana prosząc o sakrament chorych dla zmarłego. W tej sytuacji sakrament chorych jest bezcelowy, sakramenty są bowiem dla żywych, a nie dla umarłych.

W parafii św. Anny są trzy możliwości pogrzebu:

  • Msza pogrzebowa rano (bez trumny), a następnie ceremonie na cmentarzu w ustalonym czasie
  • Msza pogrzebowa z trumną lub urną w kościele, a następnie ceremonie na cmentarzu
  • ceremonie tylko na cmentarzu z kaplicy cmentarnej

W jakiej kolejności załatwiamy sprawy pogrzebu?

Po śmierci bliskiego w pierwszej kolejności kierujemy się do lekarza po Kartę Zgonu. Następnie z Kartą Zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać Akt Zgonu. Tylko na jego podstawie strona kościelna może dokonać pochówku.
W dalszej kolejności udajemy się do Kancelarii Parafialnej, gdzie przedstawiamy Akt Zgonu i Kartę Zgonu oraz ustalamy datę i godzinę pogrzebu. Dalej kierujemy się do grabarza, któremu przekazujemy z kancelarii parafialnej pisemną informację dotyczącą daty i godziny pogrzebu.
Ostatnim etapem jest zakład pogrzebowy. Grabarz jak i zakład pogrzebowy nie może zmieniać daty i godziny pogrzebu ustalonej w Kancelarii Parafialnej.