Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Nauki przedślubne

NA CZYM POLEGA PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel doprowadzenie ich do świadomego złożenia sobie i Bogu przysięgi małżeńskiej oraz podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to we wzajemnym rozwoju w miłości, a także odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa. Narzeczeni uczestniczą w katechezach przedślubnych – minimum czterech naukach ogólnych, oraz odbywają minimum trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności, a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia.

Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa w 2020r – TERMINY