Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Rada parafialna

RADA PARAFIALNA

To grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

W skład Rady Parafialnej wchodzą: księża obecnie posługujący oraz p. Barańska Teresa, p. Bożętka Joanna, p. Dzierzęga Ludwika, p. Hawling Elżbieta, p. Michalski Marek, p. Moś Aniela, p. Partuś Krystyna, p. Pillich Wojciech, p. Sikora Wiesław, p. Siedlecka Małgorzata, p. Szymoniak Alicja, p. Tyczyńska-Kornas Maria, p. Wloka Agnieszka, p. Wloka Józef i p. Widuch Marceli.