Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Rada parafialna

RADA PARAFIALNA

To grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

W skład Rady Parafialnej wchodzą: księża obecnie posługujący oraz p. Wloka Lidia; p. Chudy Stanisław; p. Szymoniak Alicja; p. Dzierzęga Ludwika; p. Partuś Jerzy; p. Dera Adrian; p. Koba Grzegorz; p. Pillich Wojciech; p. Świder Marek; p. Paluch Ryszard; p. Głąb Beata; p. Sikora Wiesław.

Logo YouTube