Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

„Odkryj – co zakryte…”

Starsi parafianie doskonale pamiętają parafialną gazetkę „Posłaniec Św. Anny” redagowaną przez ks. prałata Józefa Kuschego wraz z grupą parafian. Niestety gazetka nie przetrwała, po zmianie proboszcza. Ks. Zbigniew Kociubiak próbował wskrzesić pomysł na parafialną gazetkę, która w kilku numerach ukazała się, ale nie zyskała zainteresowania parafian. Kontakt z wiernymi odbywał się przez wydawany Informator parafialny, redagowany przez ks. proboszcza Grzegorza Skopa. W kwietniu 2016r. ukazał się pierwszy numer obecnej gazetki parafialnej „Odkryj – co zakryte…”, drukowanej na kolorowo, na kredowym papierze. Redaktorem naczelnym jest ks. Marcin Wojtczak. W każdym numerze swój artykuł pisze ks. Tomasz Wieczorek, na stałe współtworząc nasze „Odkryj…” Można również zawsze liczyć na współpracę z ks. proboszczem, ks. Piotrem i parafianami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy parafialne.