Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

„Odkryj – co zakryte…”

Starsi parafianie doskonale pamiętają parafialną gazetkę „Posłaniec Św. Anny” redagowaną przez ks. prałata Józefa Kuschego wraz z grupą parafian. Niestety gazetka nie przetrwała, po zmianie proboszcza. Ks. Zbigniew Kociubiak próbował wskrzesić pomysł na parafialną gazetkę, która w kilku numerach ukazała się, ale nie zyskała zainteresowania parafian. Kontakt z wiernymi odbywał się przez wydawany Informator parafialny, redagowany przez ks. proboszcza Grzegorza Skopa. W kwietniu 2016r. ukazał się pierwszy numer obecnej gazetki parafialnej „Odkryj – co zakryte…”, drukowanej na kolorowo, na kredowym papierze. Redaktorem naczelnym był przez 41 numerów   ks. Marcin Wojtczak. W każdym numerze swój artykuł pisze ks. Tomasz Wieczorek, na stałe współtworząc nasze „Odkryj…” Ks. Tomasz od września 2019r. przejął redagowanie gazetki, jako jej naczelny redaktor. Może również zawsze liczyć na współpracę z ks. proboszczem, ks. Piotrem, ks. Krzysztofem i parafianami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy parafialne.