Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Odeszli do Pana

 Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO PANA

+ ŚP. HENRYK OGAZA

Msza Święta pogrzebowa w czwartek 12.12.2019 r. o godz. 8.40

Ceremonie na cmentarzu przy ul. Czołgistów o godz. 11.00

 

+ ŚP. ZYGMUNT CIEŚLIK

Msza Święta pogrzebowa w czwartek 12.12.2019 r. o godz. 10.00

Ceremonie na cmentarzu przy ul. Czołgistów bezpośrednio po Eucharystii.

 

+ ŚP. KRYSTYNA BOROK

Msza Święta pogrzebowa w piątek 13.12.2019 r. o godz. 8.45

Ceremonie na cmentarzu przy ul. Czołgistów bezpośrednio po Eucharystii.

 

+ ŚP. KORNELIA LAMLA

Msza Święta pogrzebowa w piątek 13.12.2019 r. o godz. 10.00.

Ceremonie na cmentarzu przy ul. Czołgistów bezpośrednio po Eucharystii.

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.