Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Szkoły i przedszkola

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Religi – I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 1; ul. Wolności 323 w Zabrzu. Katechizuje – Barbara Walkowska i ks. Marcin Sobota (z parafii św. Józefa w Zabrzu).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 3; ul. H. Sienkiewicza 33 w Zabrzu. Katechizuje – Dagmara Burnus i ks. Tomasz Wieczorek.

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 – Gimnazjum nr 41 Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna, Przedszkole Specjalne; ul. M. Konopnickiej 3 w Zabrzu. Katechizuje – Jolanta Mazur.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino z oddziałami gimnazjalnymi – ul. Rotmistrza W. Pileckiego 2 (dawna ul. L. Szenwalda) w Zabrzu. Katechizuje – Dagmara Burnus, Grzegorz Koba i Ludwika Dzierzęga.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej – ul. Klonowa 23 w Zabrzu. Katechizuje – Angelika Fras i Beata Kurbiel.

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima – pl. Warszawski 6 w Zabrzu. Katechizuje – Dominika Macha-Kowalska i Ewa Mańka.

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Leona Kruczkowskiego – ul. Buchenwaldczyków 25 w Zabrzu. Katechizuje – Aneta Michalska i Ryszard Paluch.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa pl. Warszawski 6 w Zabrzu. Katechizuje – Barbara Walkowska.

Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 28 w Zabrzu.

Przedszkole nr 19 ul. M. Konopnickiej 1 w Zabrzu.

Przedszkole nr 23 ul. P. Ślęczka 9 w Zabrzu.

Przedszkole nr 34 ul. W. Brysza 4 w Zabrzu.

Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2 w Zabrzu.

W przedszkolach katechizuje Aneta Michalska i Sebastian Dusza.