Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Apostolat wspierania powołań im. Ks. Teodora Christopha

APOSTOLAT WSPIERANIA POWOŁAŃ
IM. KS. TEODORA CHRISTOPHA

Dnia 12.05.2019r. w naszej parafii grupa wiernych przyłączyła się do dzieła modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz o uświęcenie duchowieństwa w ramach Apostolatu wspierania powołań. Apostolat ten został w naszej diecezji erygowany dekretem Ks. bp. Jana Wieczorka w 1999r., a na jego patrona bp. gliwicki wyznaczył świętobliwego kapłana, który przed laty pracował w Miasteczku Śląskim, ks. Teodora Christopha. Koordynatorem grupy jest ks. Grzegorz Skop.

DEKRET ks. Bp. Jana Wieczorka

Logo YouTube