Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Jest zwyczajem naszej Diecezji, że sakrament bierzmowania udzielany jest każdego roku, w czasie Wielkiego Postu lub w Okresie Wielkanocnym. Do bierzmowania przedstawia się uczniów klas III gimnazjalnych, a po reformie oświaty uczniów z klasy ósmej, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy bierzmowania nie przyjęli, mogą przyjąć ten sakrament po uprzednim zgłoszeniu się w Kancelarii Parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji. Czas przygotowania młodzieży to trzy lata. Podstawowymi zadaniami są: życie w łasce uświęcającej, systematyczne przystępowanie do spowiedzi i komunii św., regularny udział we Mszy św. niedzielnej i w I piątek miesiąca o godz. 19:00, nauka religii w szkole. W ostatnim roku przygotowania młodzież odbywa cotygodniową katechezę sakramentalną prowadzoną w Domu Parafialnym i wyjeżdża na trzydniowe rekolekcje.

Świadek

Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkiem najlepiej żeby był chrzestny – podkreśla to jedność tego sakramentu z chrztem świętym.

Świadkiem mogą być osoby:

  •  wyznaczeni przez przyjmującego bierzmowanie, jego rodziców lub tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma – przez proboszcza lub szafarza sakramentu
  • ci, którzy ukończyli szesnasty rok życia, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
  • katolicy ochrzczeni i bierzmowani, po przyjęciu sakramentu Najświętszej Eucharystii
  • ci, którzy prowadzą życie zgodne z wiarą
  • żyją w sakramentalnym małżeństwie lub są stanu wolnego

Dokumenty

  • świadectwo z parafii chrztu
  • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę w szkole lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii
  • zgoda ks. proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią, jeśli takowa jest potrzebna 
Logo YouTube