Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Chór parafialny Św. Cecylii

CHÓR PARAFIALNY ŚW. CECYLII

Chór przy kościele Św. Anny istnieje od początku powstania tego kościoła, a więc od ok. 1900r. Kroniki parafialne podają, iż:

„…Uroczystości świąteczne były duchowymi przeżyciami w życiu parafian. Pomagały im w tym mistrzowskie wykonania oratoriów i mszy. Świetnie wywiązywał się z tych zadań dyrygent chóru Józef Lubczyk wraz ze swoim zespołem…”

(zapis z ok. 1904 r.)

Ciekawostką jest, że w 1922r. istniały przy kościele św. Anny dwa chóry parafialne. Statystyka podaje również, iż do chóru w latach powojennych należało około stu chórzystów!!! Od 2007r. chór prowadzi p. mgr Jolanta Jońca. Wszystkich, zainteresowanych śpiewem w naszym chórze zapraszamy na próby w środy o godz. 19:00 i piątki o godz. 18:00.

Link do strony internetowej chóru: http://www.choranna.w.pw/ (kopia)

Logo YouTube