Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Droga Neokatechumenalna

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez św. Jana Pawła II, który napisał: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną, jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. Pierwsze punkty statutu podkreślają, że „Droga Neokatechumenalna pozostaje w służbie biskupowi, jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”. Droga składa się z zespołu dóbr duchowych. Stanowią je: „neokatechumenat”, czyli katechumenat pochrzcielny, stałe wychowanie wiary, katechumenat (przygotowanie do sakramentu chrztu) oraz służba katechezie. W naszej parafii spotkania wspólnoty odbywają się w Domu Parafialnym w czwartki i soboty o godz. 19:00. Opiekunem wspólnoty jest ks. prałat Grzegorz Skop.

Logo YouTube