Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Duszpasterze posługujący w parafii

BUDOWNICZY, PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATOR :

  • ks. Henryk Neumann, ur. 18.05.1844r. w Raciborzu, święcenia kapłańskie przyjął 30.06.1868r. we Wrocławiu; proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu w latach 1886-1909, podjął starania o budowę naszego kościoła. Prace budowlane rozpoczęto 14.04.1897r. Konsekracji świątyni dokonał 09.10.1900 r. kard. Kopp z Wrocławia. Posługę duszpasterską pełnił wraz z wikariuszami z „parafii matki” do 1904r. Byli to wikariusze: ks. Paweł Brandys, ks. Franciszek Friedrich, ks. Böhm, ks. Sojka, ks. Paweł Wycisk, ks. Juliusz Merkel, ks. Wiktor Dirbach, ks. Maksymilian Grabowski, ks. Wöhl i ks. Emil Laska. Budowniczy naszego kościoła ks. Neumann zmarł 16.12.1909r. i został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Andrzeja.
  • ks. dziekan Jan Peschka, ur. 17.08.1872r. w Żorach, święcenia kapłańskie przyjął 11.06.1898r. we Wrocławiu; kuratusem naszej lokalii został 11.12.1904r. samodzielna parafia została erygowana 11.12.1905r. Proboszczem mianowany 21.01.1906r. W 1928r. mianowany dziekanem honorowym. Zmarł 11.10.1938r. i został pochowany  w podziemiach kościoła przed ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej.
  • ks. prałat Franciszek Pieruszka, ur. 24.01.1904r. w Raciborzu Ocicach Górnych, święcenia kapłańskie przyjął 29.01.1928r. we Wrocławiu; Proboszczem mianowany 07.12.1938r. W 1949r. mianowany dziekanem honorwym, w 1953r. radcą duchownym. Wskutek działań władz komunistycznych ks. Pieruszka w 1954r. musiał opuścić parafię, udał się do Krakowa, Rabki, a następnie objął parafię w Gronkowie. Powrócił do Zabrza w 1957r. i został mianowany szambelanem Jego Świątobliwości z tytułem prałata. Ks. Pieruszka zmarł 23.09.1986r. i został pochowany na parafialnym cmentarzu.
  • ks. Stanisław Geneja, ur. 05.09.1911r. w Radomyślu nad Sanem, święcenia kapłańskie przyjął 24.09.1934r. Administrował parafią w latach 1954-1956. ks. Geneja posługiwał jako proboszcz w parafii Trójcy Świętej w Wieszowie, gdzie zmarł 11.05.1985r. i został pochowany przy kościele.
  • ks. prałat Józef Kusche, ur. 23.08.1941r. w Cisku, święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1965r. w Opolu, kapelan Jego Świątobliwości. W naszej parafii był wikariuszem w latach 1968-1975 i proboszczem w latach 1986-2012. Na emeryturze mieszkał na terenie parafii przy ul. Św. Urbana 4. Ks. Kusche zmarł 7.12.2020r. i został pochowany na parafialnym cmentarzu.
  • ks. prałat Grzegorz Skop, ur. 09.02.1966r. w Woźnikach, święcenia kapłańskie przyjął 12.05.1990r. w Katowicach, kapelan Jego Świątobliwości, ustanowiony proboszczem naszej parafii w 2012r.

WIKARIUSZE I REZYDENCI:

Lp. Imię i Nazwisko Posługa w naszej parafii Posługa  Data śmierci
 01.  ks. Paweł Boronowski  1905-1907  proboszcz w Sośnicowicach  + 11.11.1928
 02.  ks. Karol Wiencek  1906-1910  proboszcz w Podlesiu  + 21.09.1944
 03.  ks. Paweł Gawlik  1906-1907  + 18.06.1907
04.  ks. Jan Janota  1908-1909  proboszcz w Wyrach  + 15.06.1968
05.  ks. Wiktor Otręba  1909  proboszcz w Świętochłowicach  + 24.09.1948
06.  ks. Roman Skrzypiec  1909-1912  proboszcz w Krasiejowie  + 28.01.1946
07.  ks. Kurt Mika  1910-1915  radca szkolny w Koźlu  + 24.02.1932
08.  ks. Augustyn Rassek  1912 (wakacje)  proboszcz w Pstrążnej  + 30.03.1945
09.  ks. Józef Ledwoń  1913-1916  proboszcz w Szarleju  + 24.03.1940
10.  ks. Augustyn Borek  1915-1922  proboszcz w Racławiczkach  + 12.07.1976
11.  ks. Wilhelm Sarnes  1917-1918  wysiedlony do Niemiec  + 08.09.1954
12.  ks. Stefan Szweinoch  1919-1922  proboszcz w Chorzowie Starym  + 24.03.1945
13.  ks. Wiktor Mika  1922  proboszcz w Kluczu  + 26.07.1945
14.  ks. Robert Niechoj  1922-1924  wyjechał do Niemiec  +
15.  ks. Ernest Kycia  1924-1927  wyjechał do Niemiec  +
16.  ks. Józef Czaboń  1927-1929  proboszcz w Izbicku  + 25.03.1958
17.  ks. Jan Wesoły  1927-1929  proboszcz w Bogacicy  + 25.04.1969
18.  ks. Jan Walecko  1929-1932  proboszcz w Długomiłowicach  + 14.06.1946
19.  ks. Józef Szymała  1931-1937  wyjechał do Niemiec  +
20.  ks. Henryk Kotzek  1932-1934  prałat; proboszcz  + 12.04.1992
21.  ks. Wilhelm Goerlich  1932-1937  wyjechał do Niemiec  +
22.  ks. Stanisław Szulc  1935  proboszcz w Gogolinie  + 07.03.1970
23.  ks. Ernest Cieślik  1935-1940  wyjechał do Niemiec  +
24.  ks. Antoni Krzepki  1937-1938  wyjechał do Niemiec  +
25.  ks. Gerhard Krause  1938-1940  wcielony do wojska  +
26.  ks. Jan Litwa  1939-1940  wcielony do wojska  +
27.  ks. Willibald Peterknecht  rez. 1939-1940  wcielony do wojska  + 09.02.1942
28.  ks. Robert Musioł  rez. 1939-1962  proboszcz w Sierakowie  + 08.12.1962
29.  ks. Herman Viebig  rez. 1939-1949  proboszcz w Wierzchu  + 04.08.1949
30.  ks. Jan Nawrat  rez. 1939-1945  prowincjał i profesor Oblatów  + 18.12.1960
31.  ks. Alfons Kuska  1940-1944  proboszcz w Zdzieszowicach  + 01.03.1975
32.  ks. Franciszek Białas  rez. 1940-1945  proboszcz w Kielczy  + 1959
33.  ks. Friedrich Neuberger  1943-1944  OSCam; rektor seminarium  +
34.  ks. Henryk Goergen  1944-1945  OSS wyjechał do Niemiec  +
35.  ks. Henryk Rudzok  1944-1945  OSCam  + 09.09.1974
36.  ks. Albert Hemeyer  1945  wyjechał do Niemiec  +
37.  ks. Jan Tschoepe  1945  wyjechał do Niemiec  +
38.  ks. Kazimierz Terlecki  1945-1946  przeniósł się do Gorzowa  +
 39.  ks. Stanisław Huet  rez. 1945-1949  przeniósł się do Warszawy  + 13.03.1961
40.  ks. Jan Krukowski  rez. 1945-1966  em. katecheta (loco)  + 16.02.1966
41.  ks. Adolf Podolecki  rez. 1945-1962  kapelan szpitalny (loco)  + 28.07.1962
42.  ks. Wilhelm Myśliwiec  1946-1947  proboszcz w Strzeleczkach  + 15.08.1985
43.  ks. Stefan Bielski (Weiss)  rez. 1946-1956  katecheta (loco)  + 06.07.1956
44.  ks. Józef Ortman (Ormanowicz)  1947-1951  +
45.  ks. Tadeusz Jodłowski  1952-1955  + 11.07.1977
46.  ks. Ryszard Kijowski  1954-1955  duszpasterz w Niemczech  + 30.07.2013
47.  ks. Jerzy Stellman  1954-1961  + 13.01.1995
48.  ks. Apolinary Czekański  1956-1960  proboszcz w Zabrzu Rokitnicy  + 23.01.2007
49.  ks. Herbert Hlubek  1957-1974  duszpasterz akademicki  + 20.12.2013
50.  ks. Stanisław Pielesz  1957-1960  proboszcz w Zabrzu Porembie  + 29.05.2012
51.  ks. Roman Pabis  1960-1963  wyjechał do USA  +
52.  ks. Jan Szywalski  1960-1962  proboszcz w Studziennej  –
53.  ks. Antoni Strzedulla  1961-1967  proboszcz w Turzu  + 09.05.2015
54.  ks. Jerzy Kowolik  1962-1968  proboszcz w Naczęsławicach  + 29.11.2019
55.  ks. Hubert Mikołajec  1962-1968  proboszcz w Zabełkowie  –
56.  ks. Józef Janecki  1963-1967  proboszcz w Grodzisku  + 17.05.2001
57.  ks. Franciszek Śliwka  1967-1968  proboszcz w Tworogu  + 06.06.2006
58.  ks. Erhard Olbrich  1967-1968  notariusz Sądu Biskup. w Opolu   + 07.11.2009
59.  ks. Joachim Przybyllok  1968-1973  proboszcz w Iserlohnie  + 09.03.2017
60.  ks. Reinhold Karol Gordzielik  1968-1973  proboszcz w Śmiczu  –
61.  ks. Wolfgang Hutka  1968-1974  proboszcz w Zabrzu Biskupicach  –
62.  ks. Józef Kusche  1968-1975  proboszcz (loco)  + 07.12.2020
63.  ks. Leon Kara  1973-1976  –
64.  ks. Jerzy Waniczek  1973-1978 proboszcz w Offenbach  + 08.10.2001
65.  ks. Hubert Janowski  1974-1978  proboszcz w Opolu Gosławicach   –
66.  ks. Henryk Rzega  1975-1978  proboszcz w Łubowicach  –
67.  ks. Krystian Ziaja  1976-1978  proboszcz w Chrząszczycach  –
68.  ks. Józef Kaczmarczyk  1978-1981  proboszcz w Przyworach  –
69.  ks. Joachim Waloszek  1978-1979  wikariusz biskupi w Opolu  –
 70.  ks. Zbigniew Osadnik  1978-1980  rencista  + 30.11.2020
71.  ks. Jan Jakubik  1978-1981  proboszcz w Finnentropf  + 15.12.2013
72.  ks. Jan Klak  1979-1982  inkardynowany zagranicą  –
73.  ks. Alojzy Wojnar  1981-1984  proboszcz w Dytmarowie  –
74.  ks. Józef Wojtasek  1981-1983  proboszcz w Moszczance  + 22.11.2020
75.  ks. Hubert Chudoba  1982-1985  proboszcz w Kolonii Gosławickiej  –
76.  ks. Eugeniusz Poloczek  1983-1986  wyjechał do Niemiec  –
77.  ks. Joachim Kroll  1983-1986  proboszcz w Modzurowie  –
78.  ks. Arnold Cieślik  1984-1987  –
79.  ks. Ferdynand Wójcik  1985-1989  proboszcz w Szymiszowie  –
80.  ks. Zbigniew Wnękowicz  1986-1990  proboszcz w Pyskowicach  –
81.  ks. Waldemar Niemczyk  1987-1991  proboszcz w Gliwicach  –
82.  ks. Arnold Drechsler  1989-1991  dyrektor Caritas w Opolu  –
83.  ks. Krzysztof Mróz  1990-1993  proboszcz w Brynicy (opolska)  –
84.  ks. Jan Matla  1990-1993  –
85.  ks. Mariusz Konop  1991-1994
86.  ks. Piotr Mykita  1993-1997  –
87.  ks. Józef Sklorz  1993-1996  proboszcz w Bargłówce  –
88.  ks. Krzysztof Dudziński  1994-1998  proboszcz w Brynicy  –
89.  ks. Robert Czornik  1996-2002  proboszcz w Karchowicach  –
90.  ks. Jerzy Mazurkiewicz  1997-2017  kapelan szpitalny (loco)  +05.09.2017
91.  ks. Józef Kaniut  1997-2002  proboszcz w Bojszowie  –
92.  ks. Zygfryd Sordon  1998-1999  proboszcz w Zabrzu Rokitnicy  –
93.  ks. Rafał Fiet  1999-2004  wikariusz w Gliwicach  –
94.  ks. Marcin Kazanowski  2002-2008  proboszcz w Kamieńcu  –
95.  ks. Eugeniusz Bill  2002-2007  proboszcz w Nakle  –
96.  ks. Sebastian Śliwiński  2004-2010  proboszcz w Rudach  –
97.  ks. Michał Wąs  2007-2014  wikariusz w Miechowicach  –
98.  ks. Przemysław Zając  2008-2009  wikariusz w Lasowicach  –
99.  ks. Piotr Natkański  2009-2015  wikariusz w Wójtowa Wieś  –
100.  ks. Jakub Płonka  2010-2012  student KUL  –
101.  ks. Waldemar Packner  rez. 2013-2015  rezydent w Szombierkach  +13.09.2018
102.  ks. Damian Cisło  2012-2015  wikariusz w Kaletach  –
 103.  ks. Zbigniew Kociubiak  2014-2016  wikariusz w Kaletach  –
104.  ks. Tomasz Wieczorek  2014-2021  wikariusz w Bytomiu Miechowicach par. Krzyża Świętego  –
105.  ks. Piotr Torbus  2015-2020  –
106.  ks. Marcin Wojtczak  2015-2019  proboszcz w Zbrosławicach  –
107.  ks. Krzysztof Wycisk  2019-  wikariusz  –
108.  ks. Paweł Łukaszyk  2020-  wikariusz  –
109.  ks. Mariusz Kostka  2021-  wikariusz  –
Logo YouTube