Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Eucharystia

EUCHARYSTIA

„Centralnym punktem życia religijnego Kościoła jest Eucharystia. Posiada ona szczególne znaczenie pośród wszystkich sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów. Z tego powodu Kościół zobowiązuje wierzących pod grzechem do brania w niej udziału w każdą niedzielę i nakazane święta kościelne.
Jezus celebrując z uczniami w Wieczerniku Ostatnią Wieczerzę ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania – doskonałego wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Uobecnił swą Tajemnicę Paschalną, którą polecił swoim uczniom celebrować, aż do swego powtórnego przyjścia. Tajemnica ta, uobecnia ofiarę złożoną przez Jezusa na krzyżu. Wtedy też ustanowił Apostołów kapłanami Nowego przymierza.” Zapraszamy do zapoznania się z godzinami celebracji Eucharystii oraz nabożeństw odprawianych w naszym kościele KLIKNIJ w link poniżej.

https://anna.zabrze.pl/porzadek-nabozenstw/

Przygotowanie do I Komunii Świętej

W ramach przygotowania do I Komunii Świętej dzieci z klas trzecich uczestniczą:

  • w lekcjach religii w swojej szkole i tam pod okiem katechetów zdobywają wiedzę potrzebną do przyjęcia sakramentu
  • w katechezach parafialnych, na które przychodzą wraz z rodzicami do Domu Parafialnego i tu pod okiem ks. proboszcza przygotowują się do lepszego przeżywania Mszy świętej i spowiedzi
  • w niedzielnej Mszy świętej (najlepiej o godz. 10:00)
  • w Mszach szkolnych w czwartek o godz. 17.00
  • w życiu wspólnoty parafialnej przez uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (Różaniec, Roraty, adoracja przy żłóbku, Droga Krzyżowa)
Logo YouTube