Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Franciszkański Zakon Świeckich

TERCJARZE ŚW. FRANCISZKA

Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z Nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

 

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”
  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową
  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących

Opiekunem wspólnoty III Zakonu św. Franciszka w naszej parafii jest ks. Krzysztof Wycisk, a funkcję przełożonej pełni p. Zofia Gorz. Tercjarze parafii św. Anny spotykają się  w II piątek miesiąca po Mszy świętej o godz. 8:00 na modlitwach, a następnie udają się do Domu Parafialnego na spotkanie formacyjne. Obecnie na drogę formacji w postulacie wstąpiło kilka osób, natomiast trzy osoby przystąpiły do nowicjatu – szczególnie ich warto wesprzeć w modlitwie!

Logo YouTube