Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Grupa młodzieżowa

Grupa Młodzieżowa Babci Anny jest bardzo młodą wspólnotą i nie jest w żaden sposób sformalizowana, ponieważ okazało się, że taka jej forma jest najbardziej efektywna i pozwala na dostęp do niemal każdego młodego człowieka. Dzięki temu osoby nie mające czasu na stałą formację mogą uczestniczyć w różnorakich formach aktywności w odpowiadającym im czasie. Można o tej grupie powiedzieć, że: „jest wszystkim po trochu; wybuchowa mieszanka w służbie Pana Boga”. W ostatnim czasie osoby należące do tej wspólnoty wraz ze swoim opiekunem ks. Piotrem Torbusem próbują wejść na ścieżki formacji Szkoły Nowej Ewangelizacji. Grupa spotyka się, zawsze w I piątki miesiąca na Eucharystii o godz. 19:00 i co tydzień w soboty o godz. 11:00 w Domu Parafialnym. Jakie są działania wspólnoty? Przede wszystkim pogłębianie życia duchowego, wyjazdy na rekolekcje SNE i samorealizacja podczas różnych przedsięwzięć. Zapraszamy!