Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Historia parafii w pigułce

Koścół św. Anny w Zabrzu na widokówce

Historia parafii sięga I poł. XIX w. W tym czasie została rozbudowana dzielnica Zabrza – Dorota, która w 1889r. liczyła ponad 12.000 wiernych. Z tego powodu proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła – ks. Henryk Neuman, podjął starania o budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Anny. Prace budowlane rozpoczęto 14 kwietnia 1897r., a 10 października 1900r. kard. Jerzy Kopp z Wrocławia dokonał konsekracji nowej, neoromańskiej świątyni. Wtedy też ustanowiono lokalię wydzieloną z terytorium parafii św. Andrzeja. 1 sierpnia 1905r. poświęcono cmentarz, a 11 grudnia tego samego roku erygowano parafię. Pierwszym proboszczem parafii św. Anny został ks. Jan Peschka. Dzięki jego staraniom wybudowano probostwo, dom parafialny oraz klasztor Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Podczas I i II wojny światowej kościół i probostwo nie doznały większych szkód. Największe szkody budowlane wyrządził huragan, który przeszedł nad Zabrzem 10 sierpnia 1948r.

W 1954r. ówczesny proboszcz parafii, ks. Franciszek Pieruszka, wraz z kilkunastu innymi kapłanami diecezji opolskiej, został decyzją władz świeckich wydalony ze Śląska. Na jego miejsce został mianowany administrator zarządzający parafią do 1956 r. ks. Geneja.
Będąc na wygnaniu, ks. Pieruszka pełnił funkcje duszpasterskie na terenie archidiecezji krakowskiej. Tam też spotkał się z ks. Karolem Wojtyłą, późniejszym biskupem, kardynałem i papieżem, który wspominał ks. Pieruszkę nawet w czasie ostatniej wizyty biskupów gliwickich „ad limina”.

Kościół po wojnie był kilkakrotnie malowany. Od 31 października 1986r. proboszczem parafii zostaje ks. Józef Kusche. W czasach jego posługi w latach 1996-98 wymieniono znaczną część posadzki nawy i prezbiterium, w którym postawiono nowy marmurowy ołtarz. Konsekracji ołtarza dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek 6 grudnia 1998r. Przeprowadzono również gruntowny remont dachu kościoła oraz zainstalowano oświetlenie frontonu kościoła. Ostatnia całkowita renowacja miała miejsce w latach 1999-2000 i obejmowała malowanie kościoła, uzupełnienie wszystkich tynków oraz pozłocenie wszystkich ołtarzy. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 parafia obchodziła 100-lecie konsekracji.

W 1987r. zwrócono parafii Dom Parafialny, który państwo, po odebraniu go Kościołowi, przeznaczyło na przedszkole. Również ten obiekt wymagał gruntownego remontu.

W naszym kościele św. Anny znajdują się 47-głosowe organy, pochodzące z 1900r., wykonane przez firmę „Schlag & Söhne”.

źródło: kuria.gliwice.pl

Logo YouTube