Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

23-12-2018

Intencje 23-30.12.2018r.

Niedziela 23 grudzień

IV Niedziela Adwentu 

7.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Zdzisława Szary, braci: Andrzeja i Czesława oraz Marię Harkawy.

7.00 Msza św. w szpitalu: W intencji żyjących i  ++ parafian.

8.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i bł. Anieli Salawy w intencji Ewy Kudełka z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski.

10.00 Intencja wolna.

11.15 Za ++ mamę Krystynę Przełożny w 2 rocznicę śmierci, męża Jana Chrzęstka w 2 rocznicę śmierci.

13.00 Za ++ Wiktorię Kaleta w rocznicę śmierci, Jana, Witolda, Józefa, Janinę, Leszka, Mirosława i Henryka Kościelniak, Józefa Pabian.

17.20 Nieszpory.

18.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Marianny i Stanisława Karczmarczyk z okazji 60 rocznicy ślubu.

Poniedziałek 24 grudzień

6.30 Za ++ rodziców i dziadków Reginę i Stanisława Gładkich, męża i taty Stanisława, teściów i dziadków Marię i Antoniego Dajczaków, babcie i dziadków, Monikę i Józefa Dublów.

8.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą dla Justyny Raczek z okazji urodzin.

8.00 Za ++ Felicję Molędę w 1 rocznicę śmierci i Anielę Knop.

24.00 Pasterka: W intencji żyjących i ++ parafian.

Wtorek 25 grudzień

Boże Narodzenie

7.00 W intencji żyjących i  ++  parafian.

7.00 Msza św. w szpitalu: 

8.30 Do Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla  Bogusławy i Leona Grochowskich z okazji 50 rocznicy ślubu oraz  o błogosławieństwo Boże dla dzieci, synowej i wnuków.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Alicji i Henryka Markowskich z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodziny Sanockich.

13.00 Za ++ Martę, Huberta, Norberta, Hermana, Mariannę, Klarę, Pawła, Marię, Franciszkę, Karola, Barbarę, Józefa, Agnieszkę, Franciszka, Marię, Krystiana, Józefa, Ks. Ernesta, Ks. Emanuela, Ks. Ignacego, SM Juvannę Józefa i Jana oraz za żyjących i  ++ z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Próba, Zapalla, Pawlak i Frank.

17.00 Nieszpory kolędowe.

18.00 Za ++ Elżbietę, Urszulę i Herberta Czech, Angelikę Szeliga – Górską, Czesława Górskiego, Reginę, Stanisława i Jerzego Ostrowskich.

Środa 26 grudzień

Św. Szczepana, męczennika

6.30 Za + syna Jana Miciak w 12 rocznicę śmierci.

7.00 Msza św. w szpitalu: 

8.30 W intencji wszystkich kobiet naszej parafii.

10.00 W intencji rocznych dzieci: Samuela Maternego i Błażeja Galuska.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krzysztofa Janeckiego w 10 rocznicę urodzin.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Piotra Galuska z okazji 30 rocznicy urodzin.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Tadeusza Maternego w dniu urodzin .

11.15 W intencji wszystkich mężczyzn naszej parafii.

13.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Gabrieli i Eugeniusza Waniczek z okazji 40 rocznicy ślubu.

17.00 Nieszpory kolędowe.

18.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Adama, brata Bogusława Gwoździa.

Czwartek 27 grudzień

Święto Św. Jana Ewangelisty 

6.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Joanny.

8.00 Za ++ ojca Józefa Jezuska w 30 rocznicę śmierci, matkę Monikę, braci, krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ ojca Tadeusza i mamę Barbarę Dziubińskich.

Piątek 28 grudzień

Święto Św. Młodzianków z Betlejem

6.30  Za ++ Elżbietę Rudner, siostrę Małgorzatę Honorowicz oraz rodziców.

8.00 Za ++ Zygmunta Kieloch, Franciszkę, Józefa, Stanisława i Kazimierza Gołaszewskich, zmarłych z rodziny Gołaszewskich.

10.00 Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dzieci.

18.00 Za ++ Czesława Bebak, syna Ryszarda oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa z obu stron.

Sobota 29 grudzień

6.30 Za ++ Adelę Popiołek w 6 rocznicę śmierci, Kazimierza Popiołek i ich rodziców z obu stron.

8.00 Za + Macieja Parucha – intencja ofiarowana od lokatorów z ulicy Klonowej 4.

18.00 Za ++ tatę, dziadka i pradziadka Henryka Grzanka i krewnych z rodziny: Grzanka, Vogt, Kołacz i Smolin.

Niedziela 30 grudzień

Święto Świętej Rodziny

7.00 W intencji żyjących i  ++ parafian.

7.00 Msza św. w szpitalu: 

8.30 Za ++ Eugeniusza Nadolskiego i rodziców z obu stron.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Ewy i Tomasza Stopyra w 2 rocznicę ślubu.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Stefanii z okazji 75 rocznicy urodzin.

11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Haliny i Józefa Szczygieł z okazji 45 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

13.00 Za + Romana Nosal.

17.20 Nieszpory.

18.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Szymona Rawza z okazji 18 rocznicy urodzin .

Logo YouTube