Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

28-09-2019

Intencje 29.09.-6.10.2019

Niedziela 29.09.2019 

XXVI Niedziela Zwykła

7:00  Za ++ rodziców Michała i Marię Miciak.

7:00 Msza w kaplicy szpitala.

8:30  Za + Andrzeja Oczkiewicz w 1 rocznicę śmierci.

10:00 W intencji rocznego dziecka Mileny Gruda

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Marleny Macholak w 18 rocznicę urodzin.

11.15  W intencji Barbary i Romana Teska z okazji 50 rocznicy ślubu, prosząc o Boże Błogosławieństwo i Łaski dla całej rodziny.

13:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane Łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą dla Krystyny Dziembała z okazji  86 rocznicy urodzin.

18:00 W intencji żyjących i ++ parafian.

Poniedziałek 30.09.2019 

św. Hieronima

6:30  Za ++ rodziców Jana i Reginę Pierścińskich.

8:00  Za ++ rodziców Genowefę i Bronisława Fulara, Jana i Sławomira Gzik i wnuczkę Martę.

18:00 Za ++ ojca Bohdana w 14 rocznicę śmierci, mamę Jadwigę i siostrę Halinę.

18:00  Za ++ Helenę Michała i Stefana Oczkowskich, oraz wszystkich ++ krewnych z rodzin Łyp i Oczkowskich.

Wtorek 1.10.2019 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6:30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Otrzymane Łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Magdaleny Dubel  w 20 rocznicę urodzin.

8:00  Za ++ z rodziny Mikołajek, Więcek i Bieniek.

18:00 Msza Święta zbiorowa

19:00 Msza w kaplicy szpitala.

Środa 2.10. 2019 

św. Aniołów Stróżów

6:30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Otrzymane Łaski z prośbą dalszą opiekę Bożą dla Klaudii Kochon w dniu urodzin, oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

8:00  Za ++ Pawła Próba w rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Józefa, rodzeństwo, żonę Klarę, Agnieszkę, Franciszka, Marię, ks. Ignacego, Jana i Hildegardę Próba, oraz za ++ z rodzin: Próba, Zapalla, Czaja, Pawlak, Kulik, Grochla i Puchalla o Błogosławieństwo Boże dla Genowefy i Hermana oraz dla rodzin Próba, Zapalla, Czaja, Pawlak, Grochla, Kulik i Puchalla.

18:00   Za ++ z rodzin: Weiss, Olender, Kazimierczak, Mansfeld, Kwiatkowskich, Kupich, ks. Kazimierza Świstek, ks. Dariusza Bienia i ks. Waldemara Packnera.

18:00  Za ++ Wiktorię i Jana Kaleta, Jana, Witolda, Józefa, Janinę, Leszka, Mirosława, Henryka Kościelniak, Józefa Pabian.

Czwartek 3.10.2019

6:30  Za + Jerzego Pięta – int. Od Urszuli, Ani i Piotra z Nowego Sącza.

8:00  Ku czci Chrystusa Arcykapłana z prośbą o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania.

17:00   Za ++ siostrę Marię Konieczną w 10 rocznicę śmierci, siostrę Renatę Oleksy, brata Jana Koniecznego i szwagra Mariana Oleksy.

19:00 Msza w kaplicy szpitala.

Piątek 4.10.2019 

św. Franciszka z Asyżu

6:30  Za ++ Danutę Horodecką-Orszulik w 5 rocznicę śmierci oraz rodziców i krewnych.

8:00  Za żyjących i ++ Tercjarzy Zakonu św. Franciszka.

18:00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci, które przystąpiły do wczesnej Komunii Świętej ich rodziców i katechetów.

19:00 Msza Święta młodzieżowa.

Sobota 5.10.2019 

św. Faustyny Kowalskiej

6:30  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Maryji Niepokalanej z prośbą o potrzebne Łaski dla Róż Różańcowych i ich rodzin.

8:00  Za ++ mamę wiktorię w 15 rocznicę śmierci, ojca Józefa, braci: Marka, Aleksandra i Antoniego, oraz bratową Władysławę.

13:00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Otrzymane Łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą dla Horsta Szliszka z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o Błogosławieństwo Boże dla rodziny.

15:00 Ślub Rzymski: Kasperska-Grzegorczyk

18:00   Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla ks.  Krzysztofa Wyciska i ks. Tomasza Wieczorka z okazji ich urodzin.

Niedziela 6.10.2019 

XXVII Niedziela Zwykła

7:00  Za ++ Zygfryda Widuch rodziców i rodzeństwo z obu stron.

7:00 Msza w kaplicy szpitala.

8:30  Za ++ męża Jana Sieradzkiego, rodziców Zofię i Władysława Sieradzkich, Janine i Konstantego Barabasz oraz ++ z obu stron.

10:00   W intencji rocznych dzieci: Mikołaja Adamowicza i Michała Jabłońskiego.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Otrzymane Łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą dla Chóru św. Cecylii, a także dla krewnych i przyjaciół.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Otrzymane Łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jolanty z okazji urodzin.

11:15 W intencji żyjących i ++ parafian.

13:00  Msza Święta Chrzcielna. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.

18:00  Za ++ Hanię Maj w dniu jej urodzin, Włodzia Ziarnik, ++ z rodziny Maj, Ziarnik, Wawrzynowicz i Dulskich.

Logo YouTube