Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

28-03-2020

Intencje 29.03 – 05.04.2020

Niedziela 29 marzec

V Niedziela Wielkiego Postu

 • W intencji żyjących i zmarłych Parafian.
 • Za ++ rodziców Władysława i Stanisławę Budkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiek Bożą dla Teresy i Michała Lubienieckich z okazji 50 rocznicy ślubu.
  Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Winieckich i Piwódzkich.
 • Za ++ rodziców i dziadków Reginę i Stanisława Gładkich w rocznicę śmierci taty.
 • Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Gerdy z okazji 80 rocznicy urodzin.
 • Za + siostrę Bożenę w 9 rocznicę śmierci.
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Poniedziałek 30 marzec

 • Za + Jana Bator – intencja ofiarowana od Agnieszki i Krzysztofa Daszykowskich.
 • Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Edeltrudy i Horsta Szliszka z okazji 50 rocznicy ślubu.
 • Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii Bednorz z okazji 88 rocznicy urodzin.
 • Za ++ Henryka Hapanowicz w 1 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Hapanowicz i Kurzawa.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Wtorek 31 marzec

 • Za ++ Emmę i Alojzego oraz ich syna Alojzego.
 • Za ++ ojca Bogumiła Szankowskiego w 40 rocznicę śmierci..
 • Za + babcie Paulinę Mazurek.
 • Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Środa 1 kwiecień

 • Za + Romanę Kozińską – intencja ofiarowana od rodziny Kozińskich.
 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Zenona Korzenskiego z okazji 80 rocznicy urodzin.
 • Za ++ Irenę Gawryś w 19 rocznicę śmierci, Jana Gawryś, dziadków Stanisława i Franciszkę Teska.
 • Za + babcię Irenę Harkawy w 6 miesięcy po śmierci.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

Czwartek 2 kwiecień

 • Za + męża, ojca i dziadka Mariana Boryckiego w 10 rocznicę śmierci.
 • W intencji ku czci Chrystusa Arcykapłana za Kapłanów.
 • Za ++ ojca Stanisława Czekaj w 1 rocznicę śmierci, mamę Genowefę oraz krewnych z obu stron.
 • Za + tatę Ryszarda w rocznicę śmierci.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Piątek 3 kwiecień

 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Jana Wizental z okazji urodzin.
 • Za syna Dariusza, Julię Zub, Czesława Kordek.
 • Za ++ Mariannę Kiermaszek w 30 dzień po śmierci, Ottona, Elżbietę i Franciszka Kiermaszek, Waldemara Szczerbińskiego, Józefa i Kazimierę Michalak, Irenę Szczerbińską, Mariannę Sochacką, zmarłych z rodziny Grzybowskich.
 • Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wzrostu w wierze dla dzieci, które przystąpiły do Wczesnej Komunii Świętej ich rodziców i katechetów.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Sobota 4 kwiecień

 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą dla członków Róż Różańcowych i ich rodzin.
 • Za + Józefa Jojko w dniu urodzin.
 • Za ++ męża Jerzego Moczygęba w 3 rocznicę śmierci.
 • Za ++ Jana Kawa, rodziców Ludwikę i Józefa, Jadwigę i Marcina.
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Niedziela 5 kwiecień

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

 • Za ++ Jana i Helenę Falińskich, Janinę Myć, zmarłych z rodzin: Falińskich, Nagłych i Spich.
 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Łukasza Kozarskiego z okazji 36 rocznicy urodzin.
 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pelagii Wielek z okazji 88 rocznicy urodzin.
 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Malwiny z okazji 35 rocznicy urodzin.
 • Za + Stefana Arendarczyk.
 • Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.
 • Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Edeltraudy Janiszewskiej z okazji 89 rocznicy urodzin.
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Logo YouTube