Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

09-05-2020

Intencje 10-17.05.2020

Niedziela 10 maj

V Niedziela Wielkanocna

7.00     Za ++ Jana Furgol w 9 rocznicę śmierci, Barbarę Furgol.

8.30     Za + Hildegardę Próba w 1 rocznicę śmierci.

10.00   Do Jezusa Zmartwychwstałego przez ręce Matki Bożej z okazji 30 rocz. ślubu Leszka i Barbary Słowik dziękując za dar miłości, Boże błogosławieństwo i otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę dla jubilatów, dzieci i całej rodziny.

11.15   Za + Irenę Żukowską.

13.00   Za ++ rodziców Jadwigę i Tadeusza Beltrani, rodziców i rodzeństwo z obu stron, siostrę Annę i brata Wojciecha.

18.00   W intencji żyjących i  zmarłych Parafian.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Poniedziałek 11 maj

6.30     Za + Jana Bator – intencja ofiarowana od Elżbiety i Stanisława Nycz.

8.00     Za ++ męża i ojca Jerzego Supińskiego w 9 rocznicę śmierci.

18.00   Za ++ Olgierda Miłaszewicz w rocznicę śmierci, żonę Halinę Miłaszewicz, Ewelinę i Lucjana Miłaszewicz, Franciszkę i Jana Filipczak, Weronikę i Edwarda Bentkowskich.

18.00   Za + Annę  Małańczak w 5 rocznicę śmierci.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Wtorek 12 maj

6.30     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00     Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Nowak w 9 rocznicę śmierci, rodziców, braci i siostrę.

8.00     Za ++ Stanisławę, Jana, Jadwigę, Edwarda, Stanisława Jakubowskich, Wandę i Kazimierza oraz Andrzeja Pajek.

18.00   Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Środa 13 maj

6.30     Za ++ mamę Krystynę Twardosz w 12 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Zaborowskich i Twardoszów.

8.00     Za ++ Franciszkę Jezusek w 31 rocznicę śmierci, brata i  zaginionego ojca.

18.00   Za ++ Agnieszkę i Franciszka oraz Ryszarda Klaus.

18.00   Za ++ Stanisława i Stanisławę Lelit, braci:Zdzisława i Krzysztofa.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Czwartek 14 maj

Święto św. Macieja, Apostoła

6.30     Za zmarłych z rodziny Partuś.

8.00     Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla Ks. Piotra Torbusa z okazji 15 rocznicy Świeceń Kapłańskich.

17.00   Za ++ Romana Dobrzalskiego i Ks.Jana Andrzejczaka w rocznicę śmierci.

17.00   Za ++ męża Bronisława, jego rodziców Juliana i Zofię, brata Edwarda Ziejka.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Piątek 15 maj

6.30     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Marii Schlisch z okazji 75 rocznicy urodzin.

8.00     Za + żonę Różę Korzenską w 3 rocznicę śmierci.

18.00   Za + Antoninę Lipowską.

18.00   Za ++ Andrzeja Gawlikowskiego w 4 rocznicę śmierci, rodziców i teściów.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Sobota 16 maj

Święto Rocznicy poświęcenia Katedralnego w Gliwicach

6.30     Za ++rodziców  Alfreda i Katarzynę Szczeponik, siostrę Różę Korzenską.

8.00     Za ++ rodziców Mikołaja, Annę i Józefa Borowicz, brata, bratową, szwagrów, siostrzeńca, dziadków, rodziców Józefa i Antoninę Charęża, siostry, braci, bratowe, szwagrów, siostrzeńców, siostrzenicę, znajomą Janinę, dziadków i brata Władysława.

14.00   Ślub: Piotrowski – Dworakowska.

18.00   Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Cieślika w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Cieślików, Fabiszów, Kotowiczów, Kazanowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00   Za + Grażynę Rożek w 30 dzień po śmierci – intencja ofiarowana od Marysi Krzyszczyk.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Niedziela 17 maj

VI Niedziela Wielkanocna

7.00     W intencji żyjących i  zmarłych Parafian.

8.30     Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Jadwigi Panas z okazji 85 rocznicy urodzin.

10.00   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Krystyny Żak z okazji 72 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i opiekę  Anioła Stróża dla Justynki Grzejszczak w 5 rocznicę urodzin.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Michała Modzelewskiego w 18 rocznicę urodzin.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą dla Milenki w 5 rocznicę urodzin, siostry Agatki oraz rodziców Sabiny i Piotra.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o Światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla wnuka Filipa i jego koleżanek i kolegów.

11.15   Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla Ks. Prałata Grzegorza Skopa z okazji 30 rocznicy Świeceń Kapłańskich.

13.00   Za + Grzegorza Guzy.

18.00   Za ++ rodziców Teofila i Leokadię Lewandowskich, siostry: Wandę, Helenę i Martę.

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Logo YouTube