Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

05-12-2020

Intencje 6-13.12.2020

Niedziela 6 grudzień

II Niedziela Adwentu

 

7.00 Za + Józefa Wlokę.

8.30 Za ++ rodziców Halinę i Stanisława Tomczak, Władysławę i Stanisława Sidorskich.

10.00 W intencji rocznych dzieci: Aleksandry Majkut.

Do Bożej Opatrzności  przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Barbary Szczęsny z okazji 70 rocznicy urodzin.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Agatki w 3 rocznicę urodzin.

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Stanisława Madej z okazji 80 rocznicy urodzin.

13.00 Msza święta chrzcielna w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.

18.00 Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Hampel oraz ++ z obu stron.

 

Poniedziałek 7 grudzień

św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 

6.30 Za ++ rodziców Marię i Stanisława Ucher, Annę i Romana Ratka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00 Za + Józefa Jojko w rocznicę śmierci.

18.00 Przez wstawiennictwo św. Charbela w intencji Parafian i czcicieli.

18.00 Za ++ Annę Szymańską i Izabelę Kałątkiewicz w rocznicę śmierci.

 

Wtorek 8 grudzień

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

6.30 Za + Jerzego Szyma w 14 rocznicę śmierci.

8.00 Za ++ Juliana i Katarzynę Gołojuch – intencja ofiarowana od Małgorzaty i Piotra Stefańczyków.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Ewy Dutkowskiej z okazji urodzin.

16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i obfitość łask Bożych dla Dzieci Maryi i ich rodzin.

18.00 Za + Zygmunta Cieślik w 1 rocznicę śmierci.

 

Środa 9 grudzień

 

6.30 Za ++ Hannę Biegańską i Marię Salicką.

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ męża Stefana Bonk w 9 rocznicę śmierci, rodziców Wandę i Ryszarda Hryniewieckich, siostrę Danutę i ++ z rodziny.

18.00 Za ++ rodziców Julię i Teofila Buczak, siostrę Halinę, teściów Stanisławę i Stanisława Parkitnych, szwagrów: Tadeusza i Romana.

 

Czwartek 10 grudzień

 

6.30 Za + Stanisława Kolesińskiego.

8.00 Za ++ Franciszkę Grochla, Józefa Próba i Maksymiliana Frank w rocznicę ich śmierci, Hildegardę, Ks. Ernesta, Ks. Fedora, Ks. Adolfa, Ks. Heinricha, Barbarę Kulik, Agnieszkę i Franciszka Zapalla, Marię Próba w rocznicę ich urodzin, za żyjących i ++ z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Próba, Zapalla, Pawlak i Frank.

17.00 Za ++ męża Włodzimierza Krężel w 19 rocznicę śmierci, rodziców Antoniego i Mariannę Krężel, Józefa i Annę Sikora, wnuka Remigiusza.

17.00 Za ++ rodziców Jana i Wiktorię Kaleta, braci: Józefa, Witolda, Jana, siostrę Janinę, Mirosława i Henryka Kościelniak, Józefa Pabian i ++ z rodziny Jagiełło.

 

Piątek  11 grudzień

 

6.30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.

8.00 Za ++ Marię Musioł i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ tatę Jana Gawryś w 4 rocznicę śmierci, mamę Irenę Gawryś, dziadków Stanisława i Franciszkę Teska, Mariannę i Józefa Pawlak.

18.00 Za + Stefana Arendarczyka w 1 rocznicę śmierci.

18.00 Za + śp. Ks. Zbigniewa Osadnika wikariusza naszej parafii w latach 1978-1980.

 

Sobota  12 grudzień

 

6.30 Za ++ z rodziny: Cichomskich i Szczecińskich, Karola, Ryszarda, Leokadię i Halinę Szczecińskich, Katarzynę Chomiak.

8.00 Za ++ Juliana i Katarzynę Gołojuch – intencja ofiarowana od Małgorzaty i Piotra Stefańczyków.

18.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Koncowicz w 11 rocznicę śmierci, teściów Alicję i Jana Koncowicz.

18.00 Za ++ Irenę Lisińską w 30 dzień po śmierci, Mariannę Czerwiec i Andrzeja Lisińskiego.

Po Mszy św. ślub: Wieczorek – Pakuła.

 

Niedziela 13 grudzień

III Niedziela Adwentu Gaudete

 

7.00 Za ++ męża Juliana Rewuckiego, rodziców z obu stron i krewnych z rodziny.

8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Stanisława Machulik z okazji 85 rocznicy urodzin.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Dariusza Suchan w dniu urodzin.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Marcinka w 2 rocznicę urodzin.

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

11.15 Za + Ks. Józefa Wojtaska.

13.00 Za ++ Bronisławę Stępień, męża Józefa w 10 rocznicę śmierci, wnuka Dawida.

18.00 Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Winiarskiego w 10 rocznicę śmierci.

 

Logo YouTube