Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

21-11-2021

INTENCJE 21.11. – 28.11.2021

Niedziela 21 listopad                          Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata              

   7.00  Za ++ Jana Kawę, rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodzin: Kawa, Andryszczak i Dzierzęga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

   7.00  Za + Karinę Bulińską – intencja ofiarowana od Stanisława Jędryczko z rodziną.

   8.30  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Marii Nandzik z okazji 86 rocznicy urodzin.

   8.30 Przez wstawiennictwo św. św. Charbela o zdrowie dla Stanisława.

 10.00  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Dominika Savio i św. Stanisława Kostki w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. oraz ich rodzin.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Intencja za Parafian. Ku czci św. Cecylii w intencji naszego chóru.

 11.15  Za obrońców Lwowa w 103 rocznicę ich bohaterskiego czynu, za żyjących i zmarłych Lwowian i Kresowian z Zabrza, za zmarłego Ks. Prałata Józefa Kuschego duchownego opiekuna Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Zabrzu.

 13.00  Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców                   i chrzestnych.

 18.00  Za ++ rodziców Zofię i Zbigniewa Łabnowskich, oraz zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

 

Poniedziałek 22 listopad              św. Cecylii, dziewicy i męczennicy   

   6.30  Za + ciocię Adelajdę Burchert w 1 rocznicę śmierci.

   8.00  Za + Bolesława Watral w 3 rocznicę śmierci.

 18.00  Za + Marię Sanocką.

 18.00  Za ++ rodziców Bernarda i Monikę, męża Jarosława, siostrę Cecylię, brata Ditra, szwagra Manfreda.

 

Wtorek 23 listopad          

   6.30  Za + Władysława Przechrztę – intencja ofiarowana od Danuty Nowak.

   6.30  Za + Bronisława Sowę – intencja ofiarowana od Marty i Stanisława.

   8.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie i prowadzenie przez Ducha Świętego.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

Środa 24 listopad                   św. męczenników Andrzeja Dung-Lac,  prezbitera, i Towarzyszy          

   6.30 Za + Krystynę Buczak – intencja ofiarowana od Doroty, Antoniego i Mateusza Sukiennik.

   8.00  Za ++ Henryka Siekiera i pokrewieństwo.

 18.00  Za + Stanisława Piekarskiego w 8 rocznicę śmierci.

 18.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Stefana Izdebskiego w 18 rocznicę śmierci, rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.

 

Czwartek 25 listopad 

  6.30  Za ++ brata Leopolda Straszyńskiego w 5 rocznicę śmierci, rodziców Janinę i Leopolda Straszyńskich.

  8.00  Za ++ ojca Mieczysława Brzychczy w 22 rocznicę śmierci, matkę Elżbietę Brzychczy.

 17.00  Za + Andrzeja Kempa w 1 rocznicę śmieci.

 17.00  Za + Helenę Kumorek.

 

Piątek 26 listopad      

   6.30  Za ++ Wernera i Urszulę Łukaszkowicz.

   8.00  Za ++Agnieszkę i Albina Stanik oraz rodziców z obu stron..

 18.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Juliana Chełminiak w 4 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i brata Henryka.

 18.00  Za + Jana Świętek w 6 rocznicę śmierci.

 

Sobota 27 listopad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Rolanda Spałek w dniu urodzin.

   8.00  Za ++ męża Karola Otrębskiego w 16 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron                         i pokrewieństwo.

 18.00  Za ++ ojca Józefa Jędrzejak w dniu urodzin, mamę Janinę oraz dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

 

 

Niedziela 28 listopad                     I Niedziela Adwentu          

   7.00  Za + męża Adama Włodarskiego.

   7.00  Za ++ Jana, Edwarda i Witolda, wnuczka Łukasza, synową Janinę, rodziców Bronisławę    i Stanisława, siostry: Genowefę i Martę, braci: Kazimierza, Zdzisława i Henryka, siostrzenice: Krystynę, Teresę, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

   8.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  opiekę Bożą dla wnuków Ani, Adasia, Patrycji i Wojtka oraz za rodziców i chrzestnych.

   8.30  Intencja za Parafian.

 10.00  W intencji rocznych dzieci: Izabeli Kamińskiej.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Zofii Bury.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Za ++ syna Waldemara i męża Tadeusza Fedoryka.

 13.00  Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Bernarda i całej rodziny.

 18.00  Za ++ Krystynę, Andrzeja i Tadeusza Garbusińskich, Edwardę i Antoniego Deskur, Halinę Sak.

Logo YouTube