Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

19-12-2021

INTENCJE 19.12 – 26.12.2021

Niedziela 19 grudzień                                       IV Niedziela Adwentu                                                                                                                                              

   7.00  Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski dla Tadeusza Kumorek.

   7.00  Za + Wernera Furgoll w 1 rocznicę śmierci.

   8.30  Za ++ żonę Danutę Dybowską i Wandę Strzelecką.

   8.30  Za ++ Ks. Prałata Józefa Kusche, Ks. Jerzego Mazurkiewicza, Ks. Waldemara Packnera.

   8.30  Za ++ dziadka Franciszka Dutkowskiego w 65 rocznicę śmierci, jego żonę Sewerynę, dzieci: Teofilę i Romana, wnuczkę Stanisławę-intencja ofiarowana od wnuków.

   10.00            W intencji rocznego dziecka: Jacka Kozioł.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Michałka Szulta w 3 rocznicę urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą dla jego dziadka Jerzego Merchut w 54 rocznicę urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

   11.15            Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                                           o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla  Marii                      i Henryka Nizioł – Woźnica  z okazji 30 rocznicy ślubu.

   11.15            Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą            i zdrowie dla Stanisława z okazji 60 rocznicy urodzin.

   13.00            Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców                          i chrzestnych.

   18.00            Za ++ rodziców Jadwigę i Henryka, Marię i Stanisława, zmarłych z rodziny Domańskich                  i Rudlickich.

 

Poniedziałek 20 grudzień     

   6.30  Za ++ Kazimierza Wilk w 5 rocznicę śmierci, Helenę, Stanisława i Tadeusza Wilk, Zdzisława, Janinę i Antoniego Kwiecień.

   8.00  Za ++ mamę Balbinę Wiśniewską, córkę Liliannę Szmak, brata Jana Wiśniewskiego, Władysława Doleckiego, Aleksandrę Marciniak.

 18.00  O potrzebne Dary Ducha Świętego dla członków wspólnoty Misericordia szczególne dla Ks. Krzysztofa oraz dla solenizantów Zbyszka i Danuty i zmarłych ze wspólnoty w szczególności Ks. Jerzego.

 18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Marii i Adama z okazji rocznicy ślubu.

 

Wtorek 21 grudzień     

   6.30  Za ++ Jana Kawę, rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodzin: Kawa, Andryszczak                             i Dzierzęga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

   6.30  Za + Władysława Przechrztę – intencja ofiarowana od Krystyny Smaga z synem                              z Ornontowic.

   8.00  Za ++ Józefę i Józefa Adamczak – intencja ofiarowana od córki Reginy Gozdowskiej.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 22 grudzień         

   6.30             Za ++ Marię Machalską w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

   8.00  Za + Bronisława Sowę – intencja ofiarowana od Joli z rodziną z Baflo.

 18.00  Za + Jana Jabłońskiego w 3 rocznicę śmierci.

 18.00  Za + Helenę Kumorek.

 

Czwartek 23 grudzień 

   6.30  Za ++ rodziców i dziadków Reginę i Stanisława Gładkich, męża i tatę Stanisława Dajczaka, babcie i dziadków oraz  Monikę i Józefa Dubel.

   8.00  Za ++ męża i ojca Szczęsnego Gedzalę w 6 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo  z obu stron.

 17.00  Za + Władysława Przechrztę – intencja ofiarowana od Janiny i Kazimierza Smaga                             z Krzeszowic.

 17.00  Za ++ męża Kazimierza Krajewskiego, rodziców Jana i Reginę Drypa, brata Stanisława Drypę, siostrę Halinę Majcherek, Ks. Dr Stanisława Drypę.

 

Piątek 24 grudzień 

   6.30  Za + Józefa Wlokę w 2 rocznicę śmierci.

   6.30  Za ++ męża Zbigniewa, rodziców Annę i Leonarda Ptaszków, teściów Stanisławę i Kazimierza Kucińskich.

   8.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Justyny Raczek w dniu urodzin.

   8.00  Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.

 24.00  Pasterka w Intencji za Parafian.

 

Sobota 25 grudzień                   Uroczystość Narodzenia Pańskiego           

   7.00  Za ++ rodziców Jerzego i Eltrudę Szyma, brata Norberta.

   8.30  Za ++ Martę i Huberta, Hildegardę, Norberta, Hermana, Mariannę, Klarę, Pawła, Marię, Franciszkę, Karola, Barbarę, Józefa, Agnieszkę, Franciszka, Marię, Jana, Krystiana, Józefa, Genowefę, Ks. Ernesta, Ks. Emanuela, Ks. Ignacego, SM Juvannę oraz za żyjących i zmarłych z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Próba, Zapalla, Pawlak, Kazecki i Frank.

 10.00  W intencji rocznych dzieci:

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla wnuka Igora Tórz w 2 rocznicę urodzin  oraz dla Juliusza

 11.15  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski            z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Anny i Michała Zaroslińskich z okazji 60 rocznicy ślubu.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą             i zdrowie dla Marii i Ryszarda z okazji 55 rocznicy ślubu oraz o umocnienie w wierze dla syna, synowej , córek, zięciów i wnuków.

  13.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Adama Dyrek z okazji urodzin.

  18.00 Za ++ Urszulę, Elżbietę, Herberta Czech, Czesława Górskiego, Angelikę Szeliga, Reginę, Stanisława i Jerzego Ostrowskich, Irmgardę i Erwina Szendzielorz, Anielę, i Jana Aleksa oraz Bernarda Szendzielorz.

 

Niedziela 26 grudzień                                   Święto Świętej Rodziny:  Jezusa, Maryi i Józefa       

   7.00  Za ++ Stanisławę Szary w 20 rocznicę śmierci, Zdzisława, Andrzeja, Czesława                               i Krzysztofa Szary oraz Marię Harkawy.

   8.30  Za ++ męża Herberta Ciupka w 1 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostry, szwagra, dziadków z obu stron oraz krewnych i znajomych.

 10.00  W intencji rocznego dziecka: Piotra Szymik.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla męża Tomasza Grzejszczak z okazji 35 rocznicy urodzin.

Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Janeckiego w 13 rocznicę urodzin.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Michała i Bernadety Herman z okazji 38 rocznicy ślubu i Dary Ducha Świętego dla synów Marcina i Tomasza oraz dla Ewy i Janusza Gomułka z okazji 36 rocznicy ślubu i Dary Ducha Świętego dla Magdaleny i Łukasza.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Tadeusza Materny z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Samuela w 4 rocznicę urodzin.

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane  łaski        z prośbą o dalszą opiekę Bożą  i zdrowie dla Mirosława Pawluk z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

 13.00  Za +  syna Jana Miciak w 15 rocznicę śmierci.

 18.00  Za ++ mamę Janinę Jędrzejczak w dniu urodzin, ojca Józefa, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

Logo YouTube