Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

11-01-2022

INTENCJE 09.01 – 16.01.2022

Niedziela 9 styczeń                                     Święto Chrztu Pańskiego

   7.00     Za + Agnieszkę Janta w 14 rocznicę śmierci.

   7.00     Za ++ rodziców Genowefę i Bronisława Fularów, Jana i Sławomira Gzik, siostrę Mariannę, wnuczkę Martę oraz dziadków.

   7.00     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

   8.30     Za ++ Jana Pawlak w 4 rocznicę śmierci, żonę, rodziców, krewnych, teściów oraz           o błogosławieństwo Boże dla syna, siostry i brata z rodzinami.

   8.30     Za ++ Barbarę Kryńską w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Świło.

8.30     Za + Eugeniusza Smoter

 10.00     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Łukasza Olesek z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii i Edwarda         z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15     Do Bożej Opatrzności  z podziękowaniem za otrzymane  łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Romana Teska z okazji 80 rocznicy urodzin.

 13.00     Za ++ Arkadiusza Bliźnickiego w 1 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Bliźnickich            i Krupa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 18.00     Za ++ mamę Jadwigę Dębek w 8 rocznicę śmierci, ojca Bohdana, siostrę Halinę, zmarłych z rodzin: Krężelok, Kubica, Legierski i Kocurek.

 

Poniedziałek 10 styczeń

   6.30     Za ++ męża Zygmunta oraz krewnych.

   6.30     Za ++ Tadeusza Stempskiego w 3 rocznicę śmierci, Olesię Stempską oraz zmarłych              z rodziny Stempskich.

   8.00     Za + Janusza Sotowskiego – intencja ofiarowana od sąsiadów.

   8.00     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

 18.00     Za Parafian mieszkających przy ulicy: 3- Maja, św. Marcina, Zakątek, Zana, Pośpiech,  św. Floriana, św. Jerzego, św. Urbana, Wolności, Pawliczka, Majnusza, Broniewskiego.

 

Wtorek 11 styczeń

   6.30     Za ++ rodziców Marię Łach w 12 rocznicę śmierci i Franciszka Łach w 42 rocznicę śmierci.

   6.30     Za ++ Hannę Tyma, rodziców Zofię i Stanisława Kucharskich.

   6.30     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

   8.00     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 18.00     Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

Środa 12 styczeń

   6.30     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

   6.30     Za + Karla Wilczek.

   8.00     Za + ojca i dziadka Stanisława Cyprian w 40 rocznicę śmierci.

 18.00     Za Parafian mieszkających przy ulicy: Klonowej, Ślęczka, de Gaulle’a, Matejki, Wyczółkowskiego, Roosevelta, Rymonta, Spichrzowa.

 

Czwartek 13 styczeń

   6.30     Za ++ Magdalenę i Waltera Pandera.

   6.30     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

   8.00     Za ++ męża Władysława Dziczek w 7 rocznicę śmierci i syna Marka Dziczek.

 17.00     Za Parafian mieszkających przy ulicy: Tuwima, Sienkiewicza, Górnośląskiej, Rostka, Chojnickiego, Zaomyskiego, Mochnackiego, Konopnickiej.

 

Piątek 14 styczeń

   6.30     Za ++ rodziców Leokadię i Czesława Pabis, Janinę i Teofila Słoń, siostrę Marię Tokarz, Janinę i Włodzimierza Karoń.

   6.30     Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.

   8.00     Za ++ mamę Marię Stawiarską w rocznicę śmierci, brata Andrzeja, Jerzego, Joannę, Urszulę, dziadków z obu stron, zmarłych z rodziny: Adamczyk, Hűbner, Apanas, Wedler      i Szymańskich.

   8.00     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

 18.00     Za Parafian mieszkających przy ulicy: Opolskiej, Kamiennej, św. Cecylii, Monte Cassio, Dembowskiego, Batorego, Szramka, Szkolnej, Pileckiego, Zielińskiego, Orzeszkowej, Dębowej, Rejtana, Jagiełły, Rataja.

 

Sobota 15 styczeń                                                                                                             

   6.30     Za ++ mamę Mariannę w 68 rocznicę śmierci, ojca Tomasza Kotylę, dziadków Mariannę      i Andrzeja Kotylów, Antoninę i Jakuba Wawrzaków.

   6.30     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego

   8.00     Za ++ Czesława Rejmak w 1 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, szwagra Jerzego Szymała i Józefa Bednorz.

 18.00     Za + Jarosława Kandefer w 1 rocznicę śmierci.

 

Niedziela 16 styczeń                                            II Niedziela Zwykła                                                                                                                                                                                                                                      

   7.00     Za + syna Dariusza Guz w 5 rocznicę śmierci.

   7.00     Za ++ wujka Franciszka w 3 rocznicę śmierci, jego rodziców, siostrę i szwagra.

   7.00     Gregorianka za + Jana Zubrzyckiego.

   8.30     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Kamili Salwin z okazji 20 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

   8.30     O zdrowie dla duszy i ciała dla Sylwii i Janusza.

 10.00     W intencji rocznego dziecka:
Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Różańcowej za babcie modlące się za wnuków- intencja ofiarowana od wdzięcznych wnuków.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla wnuka Przemysława Nowakowskiego w 18 rocznicę urodzin i opiekę Matki Bożej dla rodziców i całej rodziny.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15     Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Alicji i Zbigniewa Szymoniak z okazji 36 rocznicy ślubu,dla syna z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córki i syna z rodzinami, przyjaciół i całej rodziny.

 13.00     ——

 18.00     Za ++ Ewalda, Reginę i Ernesta Samol.

Logo YouTube