Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

06-03-2022

INTENCJE 06.03 – 13.03.2022

Niedziela 6 marzec                                 I Niedziela  Wielkiego Postu 

 

   7.00  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej  z prośbą o  błogosławieństwo Boże  i zdrowie dla Gabrieli w dniu urodzin.

   7.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą  dla Józefa z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci               i wnuków.

   8.30  Za ++ Henryka Piotrowskiego w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Piotrowskich, Kołodziejczaków i Stachelskich.

   8.30  Za ++ męża i ojca Zdzisława Bujalskiego w 3 rocznicę śmierci, córkę Iwonę, rodziców      i teściów.

   8.30  Za + Marię Szota.

 10.00  W intencji rocznych dzieci: Wiktorii Bartosz, Rafała Sabik.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Bożej Opatrzności  przez wstawiennictwo św.. Michała Archanioła z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Michała z okazji urodzin, jego żony Agnieszki i syna Ignasia dla Alicji i Zbigniewa oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 11.15  Do Bożej Opatrzności  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Świętego dla Anny Dyhdalewicz z okazji 18 rocznicy urodzin.

 13.00  Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców                   i chrzestnych.

 18.00  Za + Janinę Stokłos w 60 rocznicę śmierci.

 

Poniedziałek 7 marzec     

 

   6.30  Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.

   8.00  Za + brata Bolesława Łach w 24 rocznicę śmierci.

   8.00  Za ++ Tomasza Kochańskiego, Krystynę Lebioda, Alinę Biernacką i Piotra Fogt – intencja  ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego MPGK Zabrze.

 18.00  Przez wstawiennictwo św. Charbela w intencji Parafian i czcicieli.

 18.00  Za ++ męża i ojca Joachima Szaboń w dniu urodzin i syna Roberta.

 

Wtorek 8 marzec      

   6.30  Za + Zofię Przybyłowicz.

   6.30  Za + Franciszkę Bargielską – intencja ofiarowana od rodziny Strożków.

   8.00  Za ++ mamę Jadwigę Scholosser w 20 rocznicę śmierci, ojca Jana, braci i bratowe:  Marię i Helenę Scholosser.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 9 marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Anny z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej jej rodziny.

   8.00  Za ++ córkę Liliannę Szmak w dniu urodzin, Władysława Doleckiego  w rocznicę śmierci, Franciszkę Dolecką, Balbinę i Annę Wiśniewską, brata Jana Wiśniewskiego, Marię Gawlik.

 18.00  Za + Janusza Sotowskiego – intencja ofiarowana od sąsiadów.

 18.00  Za + Wiesławę Natoniewską w 1 rocznicę śmierci.

 

Czwartek 10 marzec   

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla córki  Moniki z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

   8.00  Za ++ Renatę Moczek i Horsta Waleckiego.

 17.00 Za ++ męża Jana Gemula w 20 rocznicę śmierci, rodziców Leokadię i Antoniego Śnieg, siostrę Wiesławę, brata Lechosława, Gizelę Chojnacką, szwagrów: Stefana, Jűrgena         i Krzysztofa.

 17.00  Za + Karinę Bulińską – intencja ofiarowana od Ireneusza Bulińskiego z rodziną.

 17.00  W intencji podopiecznych osób chorych, bezdomnych, ubogich oraz wolontariuszy Fundacji Stacja 6.

 

Piątek 11 marzec 

   6.30  Do Chrystusa  Najwyższego Kapłana  o mądrość, świętość i odwagę dla Ks. Krzysztofa Wyciska.

   8.00  Za ++ męża i dziadka Józefa Gwarda w 13 rocznicę śmierci, rodziców Feliksę i Józefa Podedwornych, Helenę i Piotra Gwarda, dziadków z obu stron, bliższych i dalszych krewnych z obu stron, Barbarę Kryńską, Helenę Biazik, dusze w czyśćcu cierpiące oraz   o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

 18.00  Za + Teofilę Oświęcimską.

 18.00  Za + męża Jerzego Stareczek w 8 rocznicę śmierci.

 

Sobota 12 marzec           

                                                                                                      

   6.30  Za ++ syna Arkadiusza Wepsięć, rodziców, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

   8.00  Za + Michała Eksztajn w 1 rocznicę śmierci.

   8.00  Za + Edeltruadę Moczia w 30 dzień po śmierci.

 18.00  Za ++  Reginę Bartodziej w 20 rocznicę śmierci, męża Jerzego i rodziców z obu stron.

 

Niedziela 13 marzec                             II Niedziela  Wielkiego Postu     

   7.00  Za ++ rodziców Adelę i Stanisława Łukasiewicz.

   7.00  Za + Albinę Sysło.

   7.00  Za + Tadeusza Ciasnocha.

   8.30  W intencji Dyrekcji Pracowników i Słuchaczy Centrum Kształcenia Efekt z prośbą o Dary Ducha Świętego.

   8.30  Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.

 10.00  W intencji rocznych dzieci:
Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła Koniecznego w 10 rocznicę urodzin i Tomasza Koniecznego w 8 rocznicę urodzin oraz dobre przygotowanie  się do przyjęcia I Komunii św. dla Pawła.
Do Bożej Opatrzności z prośba o błogosławieństwo Boże dla syna Jana Nowakowskiego z okazji urodzin, żony, syna, zdrowie dla mamy Teresy oraz o  błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                               o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Adrianny z okazji 45 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny,
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą          o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla Ks. Mariusza Kostki w dniu urodzin.

 13.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Marka Rachfalskiego z okazji 60 rocznicy urodzin.

 18.00  Za ++ Helenę, Juliana, Ryszarda Bajor, Barbarę Niewiara i Jolantę Witecką.

Logo YouTube