Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

20-03-2022

INTENCJE 20.03 – 27.03.2022

Niedziela 20 marzec                            III Niedziela  Wielkiego Postu   

   7.00  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla Ks. Aleksandra Kawy

   8.30  Za zmarłych z rodziny Tomeckich, Aleksandrę w 2 rocznicę śmierci, Zbigniewa w 29 rocznicę śmierci, Kazimierę w 38 rocznicę śmierci, Benedykta w 62 rocznicę śmierci i Teresę Tomecką  w 1 rocznicę śmierci.

   8.30  Za ++ Witolda i Renatę Gumkowskich.

   8.30  Za ++ mamę Celestynę, tatę Józefa, siostrę Grażynę, brata Henryka, teściów, dziadków z obu stron.

 10.00  W intencji rocznych dzieci: Adama Szewczyk.
Do Bożej Miłosierdzia Bożego z  prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Elizy Mazur z okazji urodzin.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krystiana Pali z okazji urodzin.
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o chrześcijańskie życie naszych rodzin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą  dla Janiny Lalewicz z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin: Ostrowskich, Szpilskich i Lalewicz.

 13.00  Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców                   i chrzestnych.

 18.00  Za ++ ojca Józefa Jędrzejak w dniu imienin, mamę Janinę, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

 

Poniedziałek 21 marzec       

 

   6.30  Za ++ Jana Kawa, rodziców, rodzeństwo, zmarłych z rodzin: Kawa, Andryszczak, Dzierzęga i dusze w czyśćcu cierpiące.

   8.00  Za + Krystynę Kanty w 1 rocznicę śmierci.

 18.00  Za członków grupy „”Misericordia” i ich rodzin, aby zawsze szukali woli Bożej i  z miłością, ją wypełniali oraz za opiekuna Ks. Krzysztofa.

 18.00  Za ++ Józefę Słomkę, Krystynę Grębską i Ks. Jerzego na pamiątkę ich imienin.

 18.00  Za ++ męża Jarosława Kandefer, rodziców Bernarda i Monikę Anderskich, siostrę Cecylię, brata Ditra, szwagra  Manfreda, teściów Władysława i Annę Kandefer.

 

Wtorek 22 marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Boża dla Ewalda Schlisch z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci i wnuków.

   6.30  Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.

   8.00  Za ++ Bogumiła i Jadwigę Szankowskich.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 23 marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Agnieszki Grzejszczak z okazji urodzin.

   8.00  Za ++ Barbarę i Wacława Zołotajkin oraz pokrewieństwo z obu stron.

 18.00  Za + Grzegorza Guzy w 3 rocznicę śmierci.

 18.00  Za ++ mamę Marię Grudzień w 1 rocznicę śmierci, tatę Bolesława, siostrę Polę z rodziną, braci: Mariana i Marcelego.

 

Czwartek 24 marzec   

   6.30  Za ++ męża Stanisława Marcinek, jego rodziców, Marię i Stefana Błażejowskich.

   8.00  Za + Helenę Kozarską w 23 rocznicę śmierci.

 17.00 Za + Beatę Rucińską w 4 rocznicę śmierci.

 17.00  Za ++ ojca Albina Czerwińskiego w 36 rocznicę śmierci, mamę Helenę Czerwińską w 16 rocznicę śmierci, teściów Cecylię i Leona Grochowskich.

 17.00  W intencji podopiecznych osób chorych, bezdomnych, ubogich oraz wolontariuszy Fundacji Stacja 6.

 

Piątek 25 marzec                   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego       

   6.30  Za ++ siostrę Zofię Kowalewską i brata Edmunda Pyrda.

   8.00  Za ++ Jana, Helenę i Wiktora Giedziun.

 10.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące

 16.30  O pokój na Ukrainie i w całym świecie

 18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Andrzeja Kozarskiego z okazji 72 rocznicy urodzin.

 18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla wnuczki Magdaleny z okazji 25 rocznicy urodzin.

 

Sobota 26 marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   6.30  Za + Andrzeja Młodzik – intencja ofiarowana od kuzynów Leszka i Zygmunta Zięba.

   8.00  Za + męża Stefana Stępień w rocznicę śmierci.

   8.00  Za ++ Helenę i Wiktora Jezowit w rocznicę śmierci.

 18.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Kazimierza Łaś w 12 rocznicę śmierci, brata Kazimierza i rodziców z obu stron.

 

Niedziela 27 marzec              IV Niedziela  Wielkiego Postu – Laetare 

 

   7.00  Za ++ Józefę i Michała Adamskich oraz zmarłych z rodziny.

   7.00  Za + siostrę Bożenę w 12 rocznicę śmierci.

   7.00  Za + Genowefę Gawlik – intencja ofiarowana od córki z mężem i rodziną.

   8.30  Za ++ rodziców Ludwikę i Stanisława Boczoń, braci: Stefana i Kazimierza Boczoń, szwagra Piotra Łyżwa w rocznicę śmierci.

   8.30  Za ++ rodziców Klarę i Pawła Próba, żonę Hildegardę, Franciszka Zapalla i Marię Próba w rocznicę śmierci, Martę, Marię, Huberta, Józefa, Agnieszkę, SM Juvannę, Ks. Ignacego, Ks. Ernesta, Mariannę, Hermana, Norberta, Genowefę i Jana oraz za zmarłych z rodzin: Zapalla, Próba, Pawlak, Grochla, Kulik, Puchalla, Kazecki, Frank i Lerch o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Bożą dla Hermana w dniu urodzin, Henryka i Rolanda oraz dla rodzin: Zapalla, Próba, Pawlak, Grochla, Kulik, Puchalla, Kazecki, Frank i Lerch.

   8.30  Za + Natalię Krysina.

 10.00  W intencji rocznych dzieci:
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Jerzego Pabis z okazji 70 rocznicy urodzin.

 13.00  Za ++ rodziców i dziadków Reginę i Stanisława Gładkich w rocznicę śmierci taty.

 

Logo YouTube