Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

03-04-2022

INTENCJE 03.04 -10.04.2022

Niedziela 3 kwiecień                            V Niedziela  Wielkiego Postu                                                                                                                                                                                                                                       

   7.00  Za ++ syna Dariusza, męża Zygmunta, Julię i Czesława Kordek.

   7.00  Za ++ córkę Grażynę Niestrój  w 55 rocznicę urodzin i jej ojca Henryka Zielińskiego.

   7.00  Za + męża Ryszarda w dniu urodzin i imienin.

   8.30  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Marianny Guzy z okazji  78 rocznicy urodzin.

   8.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana Wizental z okazji 30 rocznicy urodzin.

 10.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za przeżycie peregrynacji relikwii świętych w naszej parafii oraz o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ojca Świętego Franciszka, Ks. Proboszcza Grzegorza Skopa, Księży Wikarych i parafian.
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii Bednorz z okazji 90 rocznicy urodzin – intencja ofiarowana od chóru parafialnego.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski dla wszystkich dyrektorów , wychowawców, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – Trójka, aby żyjącym Bóg Błogosławił, a zmarłych obdarzył radością życia wiecznego.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Marcina Skupin z okazji 40 rocznicy urodzin oraz z o błogosławieństwo Boże dla żony Anny i córki Julii.

 13.00  Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców                   i chrzestnych.

 18.00  Za ++ Weronikę i Józefa Witkowicz.

 

Poniedziałek 4  kwiecień   

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Miriam, Waldemara i Andreasa Rossa w dniu urodzin.

   8.00  Za zmarłych z rodzin: Mikołajek, Bieniek, Więcek oraz Jojko.

   8.00  Za ++ Genowefę Gawlik,Jolantę Sośnicką, Hannę Dyki, Jana Rafalskiego, Gabrielę Hanusz – intencja ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego MPGK Zabrze.

 18.00  Przez wstawiennictwo św. Charbela w intencji Parafian i czcicieli.

 18.00  Za + Norberta Szyma w 1 rocznicę śmierci.

 18.00  Za + Genowefę Gawlik – intencja ofiarowana od rodziny Odziemkow.

 

Wtorek 5  kwiecień         

   6.30  Za + Andrzeja Młodzik – intencja ofiarowana od Ryszarda Prajsnar z rodziną.

   6.30  Za ++ rodziców Stefanię i Alfreda Partuś.

   8.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Łukasza Kozarskiego z okazji 38 rocznicy urodzin.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 6 kwiecień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   6.30  Za + Annę Piecha w 10 rocznicę śmierci.

   8.00  Za ++ męża Janusza Liber w 1 rocznicę śmierci, rodziców Józefę i Stanisława Kubińskich, teściów Annę i Mariana Liber oraz zmarłych z rodziny.

 16.00  Msza Święta dla chorych i seniorów.

 18.00  Za ++ Jana Ogiewa w 1 rocznicę śmierci, rodziców Luizę i Roberta Dudzinskich, teściów Elżbietę i Wiktora Ogiewa.

 18.00  Za ++ Krystynę Wąsik w 2 rocznicę śmierci, rodziców Leokadię i Stanisława Boboń, Annę        i Antoniego Wąsik, braci: Zdzisława i Antoniego.

 

Czwartek 7 kwiecień     

   6.30  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o mądrość i świętość, odwagę dla Ks. Pawła Łukaszyka.

   8.00  Za + Romana Owczarek w 48 rocznicę śmierci.

 17.00 Za ++ rodziców Władysława i Stanisławę Budkiewicz.

 17.00  Za ++ męża Gerta Macioszek w 19 rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz zmarłych              z pokrewieństwa.

 17.00  W intencji podopiecznych osób chorych, bezdomnych, ubogich oraz wolontariuszy Fundacji Stacja 6.

 

Piątek 8 kwiecień 

   6.30  Za + siostrę Urszulę Łukaszkowicz w rocznicę śmierci.

   8.00  Za + Janusza Sotowskiego – intencja ofiarowana od sąsiadów.

 18.00  Za ++ Jana i Helenę Falińskich, wszystkich zmarłych z rodzin: Falińskich, Nagłych, Myć          i Śpich.

 18.00  Za ++ brata Ryszarda, ojca Józefa, brata Jerzego, męża Romana, kuzyna Mariusza, teściów Teresę i Mariana oraz zmarłych z obu stron.

 

Sobota 9 kwiecień   

   6.30  Za + Agnieszkę Janta w 100 rocznicę urodzin.

   8.00  Za ++ Karola Grochla, Hermana i Krystiana Kulik w dniu ich urodzin, rodziców Martę i Huberta, Klarę, Pawła, Franciszkę, Hildegardę, Barbarę, Józefa, Agnieszkę, Franciszka, Marię, Józefa, Marię, Norberta, Mariannę oraz za żyjących i  zmarłych z rodzin: Grochla, Kulik, Puchalla, Zapalla, Próba, Pawlak i Kula.

   8.00  Za + Joannę Noga – intencja ofiarowana od rodziny Michalików.

 18.00  Za ++ Mariana Harchala, Marię Rawicką i jej męża.

 

Niedziela 10 kwiecień         Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   7.00  Za ++ Gizelę i Mariana Pecel.

   7.00  Za ++ Zbigniewa Wojaka w 11 rocznicę śmierci i mamę Rozalię Bieniaszewską.

   8.30  Za ++ mamę Leokadię Iwańczuk w 1 rocznicę śmierci i ojca  Zbigniewa Iwańczuk.

   8.30  Za + Elżbietę Piotrowską w 5 rocznicę śmierci.

   8.30  Za + Lucjana Krajewskiego.

 10.00  W intencji rocznych dzieci:
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Macieja Sędłaka w 17 rocznicę urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o Dary Ducha Świętego i dalszą opiekę Bożą  dla Weroniki Stefańczak z okazji 18 rocznicy urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia                  dla Wiesławy i w pewnej intencji.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 11.15  Za Parafian.

 11.15  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Pelagii Wielek z okazji 90 rocznicy urodzin.

 13.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Wasilewskiego w 11 rocznicę śmierci, jego rodziców Mikołaja i Mariannę Wasilewskich, rodziców Kazimierza i Mariannę Śmieja, Mirosława i Artura Wasilewskich oraz zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

 18.00  Za ++ Józefa i Stanisławę Lupa w rocznicę śmierci Józefa.

Logo YouTube