Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

14-06-2022

INTENCJE 12.06 – 19.06.2022

Niedziela 12 czerwiec                    Uroczystość Trójcy Najświętszej   

   7.00  Za ++ Halinę Wolańczyk – Kędzierską i Mieczysława Kędzierskiego.

   7.00  Za + Kazimierza Marek – intencja ofiarowana od rodzin: Wędrychowiczów i Polaczków.

   7.00  Za ++ rodziców Michała i Annę Szczurowskich oraz zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

   8.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Beaty Binaś z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

   8.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Jana z okazji 50 rocznicy urodzin.

 10.00  Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Adama Janeckiego w 10 rocznicę urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o opiekę Anioła Stróża dla Wojtusia Żaak w 2 rocznicę urodzin.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Magdaleny i Karola – Mielczarek  w 1 rocznicę ślubu.
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Gorczycy.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Alicji Szymoniak i wnuka Ignasia z okazji urodzin, męża Zbigniewa, córki i syna z rodzinami oraz dla całej rodziny, przyjaciół i wolontariuszy parafialnej Caritas.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z prośbą  o Światło Ducha Świętego i powrót na łono Kościoła dla brata Marcina.

 13.00  Za + męża i ojca Jana Grygiel w 10 rocznicę śmierci.

 18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Dary Ducha Świętego dla Szymona Molęda z okazji 18 rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek 13 czerwiec             św. Antoniego z Padwy, prezbitera                                              i doktora Kościoła  

 

   6.30  Za + Kazimierza Marek – intencja ofiarowana od rodziny Gasz.

   8.00  Za + Antoniego Kielar w dniu imienin.

 18.00  Za + ojca, dziadka i pradziadka Władysława Ochnik w 32 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.

 18.00  Za ++ męża Edwarda Nowakowskiego w 1 rocznicę śmierci, rodziców, braci, siostry i zmarłych  z rodziny Obłąk.

 

Wtorek 14 czerwiec          bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika   

   6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

   6.30  Za + syna Adriana Zawada w 1 rocznicę śmierci.

   8.00  Za ++ Gertrudę i Barbarę Jojko.

 18.00  Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Środa 15 czerwiec 

   6.30 Za ++ siostrę Teresę w 4 rocznicę śmierci i szwagra Leszka.

   8.00  Za + syna Marka w 2 rocznicę śmierci.

 18.00  Przez wstawiennictwo św. Maksymiliana Kolbe o nawrócenie wrogów Kościoła.

 18.00  Za ++ Helenę i Marcina Łaba, Marię Szydłowską, Edwarda Kurtycz,Urszulę Burdyszek, zmarłych z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Czwartek 16 czerwiec                    Uroczystość Najświętszego Ciała                                                       i Krwi Chrystusa   

   7.00  Za + dziadka Tadeusza Gałkowskiego – intencja ofiarowana  od wnuka Szymona.

   8.30  Za Parafian.

 11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski    z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla rodzin: Pietrala, Konina i Wyrwa.

 13.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla syna Grzegorza z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 18.00  Za ++ brata Jerzego Capek w 9 rocznicę śmierci, braci: Pawła, Alojzego, szwagierkę Cecylię Capek, rodziców Elżbietę i Wilhelma Capek oraz zmarłych z rodziny Mika.

 

Piątek 17 czerwiec              św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika           

   6.30  Za + Jana Filasa – intencja ofiarowana od rodziny Salawa z Jordanowa.

   8.00  Za ++ rodziców Julię i Andrzeja Miciak, babcie i dziadków z obu stron, męża Antoniego Pietrowicz, siostrę Józefę Weber, szwagrów Aleksandra i Adolfa.

 18.00  Za ++ Eugeniusza Nadolskiego w rocznicę śmierci, syna Krzysztofa Nadolskiego.

 18.00  Za ++ Piotra Kostorza w 14 rocznicę śmierci, jego rodziców Agnieszkę i Romana, brata Ryszarda i szwagierkę Anielę.

 

Sobota 18 czerwiec 

 

   6.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Zofii Michna w rocznicę urodzin.

   8.00  Za ++ rodziców Sabinę i Wacława Krawczyk, siostry: Wiesławę, Barbarę, wnuczkę Martę oraz dziadków.

   8.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 11.00  Do Bożej Opatrzności dziękując za miniony rok pracy duszpasterskiej  za Ministrantów, Dzieci Maryi, młodzież dekanatu zabrzańskiego.

 18.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Romana Kolonko w 5 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Kolonko, Owczarczyk i Bruski.

 19.00  Ślub: Smołka – Skotnicki.

 

Niedziela 19 czerwiec                                        XII Niedziela Zwykła   

   7.00  Za ++ męża i ojca Józefa Pawołka w 15 rocznicę śmierci i pokrewieństwo z obu stron.

   7.00  Za ++ rodziców Weronikę i Tadeusza Prabuckich.

   7.00  Za + Kazimierza Marek – intencja ofiarowana od Mariana Hankus z synami.

   8.30  Za ++ rodziców Franciszka i Małgorzatę Winieckich, Genowefę i Piotra Piwódzkich oraz pokrewieństwo z obu stron.

   8.30  Za ++ Hannę Tyma w dniu urodzin, jej ojca Bronisława i rodziców Zofię i Stanisława Kucharskich.

   8.30  Za ++ wujka i brata Klausa Pawolka i jego rodziców.

 10.00  W intencji rocznych dzieci: Filipa Gracz.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Gabrieli Szczerbińskiej w 8 rocznicę urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jolanty z okazji imienin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.

 11.15  Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  Arnolda Wnęka.

 13.00  Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.

 18.00  Za ++ męża, ojca i dziadka Zbigniewa Stańczak w 1 rocznicę śmierci, jego rodziców Mirosławę i Jana Stańczak oraz Marię i Ludwika Steć.

Logo YouTube