Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

30-10-2022

INTENCJE 30.10 – 06.11.2022

Niedziela 30 październik
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii Gorczycy z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
8.30 Za ++ Marię i Augustyna oraz zmarłych z rodziny.
8.30 Gregorianka za + Urszulę Mazurewicz
8.30 Za + męża Stefana Szmejchel w 1 rocznicę śmierci,
10.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Arnolda Wnęka
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Mirosława Jonda z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Za Parafian.
11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla syna Roberta i wnuka Leo z okazji ich urodzin oraz prośbą o rozwiązanie konfliktu rodzinnego.
13.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Ewy i Andrzeja Pytel z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córki i syna z rodzinami.
18.00 Za ++ Halinę i Stanisława Tomczak, Władysławę i Stanisława Sidorskich, Kazimierę Miśkiewicz, Janinę Tokarską.
18.00 Za + Wojciecha Modrzejewskiego w 3 miesiące po śmierci.

Poniedziałek 31 październik
6.30 Za + Elfridę Gembara w 11 rocznicę śmierci.
8.00 Za ++ rodziców Janinę i Władysława Rybaniec, zmarłych z rodziny Rybaniec, męża Andrzeja Pomersbach, Bogusława Pomerbach, Karola, Janinę, Marię i Zygmunta.
18.00 Za ++ rodziców Helenę Gemza w 3 rocznicę śmierci, Józefa Gemza oraz dziadków Magdalenę i Karola Borowiec.
18.00 Za + Tadeusza Gałkowskiego.

Wtorek 1 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 Za zmarłych z rodzin: Kozarskich i Budkiewiczów.
8.30 Za Parafian.
10.00 Za ++ Agnieszkę Zapalla, Józefa Kulik w rocznicę śmierci, Martę, Huberta, Hildegardę, Genowefę, Norberta, Hermana, Mariannę, Klarę, Pawła, Marię, Franciszka, Krystiana, Karola, Barbarę, Franciszkę, Marię, Józefa, Jana, Ks. Ignacego, Ks. Ernesta, Ks. Teofila, Ks. Wernera, SM Juvannę, Księży i Siostry Zakonne pochowanych na cmentarzach św. Anny, św. Andrzeja i św. Józefa, oraz zmarłych z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Zapalla, Próba, Gołka, Cierpioł, Światły, Kempa, Czaja, Henne, Namysło, Pawlak, Kazecki, Frank, Lerch i Rybicki.
11.15 Za ++ Teresę i Edmunda Rucińskich, Cecylię i Mariana Szymoniak, krewnych z obu stron księży z naszej parafii, Apostolatu Margaretka, podopiecznych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.30 Procesja na cmentarzu Msza w intencji zmarłych zalecanych.
18.00 Za + Otona Lipina w dniu urodzin.

Środa 2 listopad Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

6.30 Za zmarłych zalecanych.
8.00 Za zmarłych zalecanych.
16.30 Za zmarłych zalecanych.
18.00 Za zmarłych zalecanych.

Czwartek 3 listopad

6.30 Za + Mariannę Książek – intencja ofiarowana od pracowników I LO.
8.00 W intencji ku czci Chrystusa Arcykapłana za Kapłanów.
17.00 Za + Norberta Szyma w dniu urodzin.
17.00 Za + ojca Stanisława.

Piątek 4 listopad

6.30 Za + Józefa Wlokę.
8.00 Za ++ Janinę i Piotra Gil, Antoniego i Władysławę Mirga.
8.00 Za + mamę Stanisławę Nowakowską w 2 rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ Franciszka Namysło, Klarę i Leokadię Pastuszka, Grzegorza Zakrzewskiego, Blankę Wilk, zmarłych z rodzin: Pastuszka, Zakrzewski, Namysło, Winter i dusze w czyśćcu cierpiące.
19.00 Msza Święta młodzieżowa.

Sobota 5 listopad

6.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą dla członków Róż Różańcowych i ich rodzin.
8.00 Za ++ Marię Sakowską w 7 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Miciak i Sakowskich.
18.00 Za ++ Cecylię i Bronisława Filipowskich oraz zmarłych z pokrewieństw z obu stron.

Niedziela 6 listopad

7.00 Za ++ Roberta Poppe w 1 rocznicę śmierci i syna Grzegorza.
7.00 Za + Helenę Świerczek – intencja ofiarowana od Urszuli i Andrzeja Fiedorczuk.
7.00 Za + Zofię Frączek – Kogut – intencja ofiarowana od Stasia i Eli.
8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Olgi Michalik z okazji 36 rocznicy urodzin.
8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Danuty z okazji urodzin.
10.00 W intencji rocznych dzieci:
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla mamy Jolanty Szulc z okazji 75 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
11.15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Arnolda Wnęka
13.00 Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.
18.00 Za ++ Jutę Jaros w 4 rocznicę śmierci, Krystiana w 3 rocznicę śmierci, Józefa, Stefana i Annę Jaros, Roberta i Elżbietę Czerneckich.

 

Logo YouTube