Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

07-11-2022

INTENCJE 06.11 – 13.11.2022

Niedziela 6 listopad
7.00 Za ++ Roberta Poppe w 1 rocznicę śmierci i syna Grzegorza.
7.00 Za + Helenę Świerczek – intencja ofiarowana od Urszuli i Andrzeja Fiedorczuk.
7.00 Za + Zofie Frączek – Kogut – intencja ofiarowana od Stasia i Eli.
8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Olgi Michalik z okazji 36 rocznicy urodzin.
8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Danuty z okazji urodzin.
10.00 Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla mamy Jolanty Szulc z okazji 75 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
11.15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Arnolda Wnęka
13.00 Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.
18.00 Za ++ Jutę Jaros w 4 rocznicę śmierci, Krystiana Jaros w 3 rocznicę śmierci, Józefa,Stefana i Annę Jaros, Roberta i Elżbietę Czerneckich.

Poniedziałek 7 listopad
6.30 Za ++ ojca, dziadka i pradziadka Stanisława w rocznicę urodzin, babcię Annę i dziadka Józefa.
6.30 Za ++ Barbarę Witek, Janusza Marzec, Janinę Tutaj, Bronisławę Kaczmarską, Danutę Chmiel, Piotra Kulik, Henrykę Wojciechowską – intencja ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego MPGK Zabrze.
8.00 Za ++ ojca Franciszka Major w rocznicę śmierci, mamę Cecylię i brata Andrzej oraz zmarłych z rodzin: Major i Sałata.
18.00 Przez wstawiennictwo św. Charbela w intencji Parafian i czcicieli.
18.00 Za ++ rodziców Zofię i Zbigniewa Łabnowskich, i zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

Wtorek 8 listopad

6.30 Za + Edwarda Gąsior – intencja ofiarowana od Andrzeja.
6.30 Za + Tadeusza Gałkowskiego – intencja ofiarowana od Joanny i Wojciecha Chojnor.
8.00 Za ++ rodziców Michała i Stefanię Szymańskich i pokrewieństwo z obu stron.
18.00 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

 

Środa 9 listopad
6.30 Za ++ Gerarda i Małgorzatę Wielek, zmarłych z rodzin: Wielek, Polnik i Cichoń.
8.00 Za ++ Weronikę i Dorotę Siekiera.
18.00 Za + ojca Piotra Mazurek.
18.00 Za ++ Romana i Grzegorza oraz zmarłych z rodziny.

Czwartek 10 listopad św. Leona Wielkiego, papieża
6.30 Za ++ Beatę i Elżbietę Rucińskich na pamiątkę dnia urodzin.
8.00 Za + Henryka Siekiera
15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny wraz ze ślubowaniem klas mundurowych.
17.00 Za ++ Andrzeja Bomba, rodziców Joannę i Krystiana Bomba, dziadków Annę i Wiktora Bomba, Pawła i Helenę Walla.
17.00 Za ++ Danutę Jagła w 1 rocznicę śmierci, Edwarda Jagła, syna Michała Dropik i męża Andrzeja Dropik.

Piątek 11 listopad
6.30 Za + Jana Wrześniaka.
8.00 Za ++ Irenę Dudek w dniu urodzin, zmarłych z rodzin: Dudek, Rychlik i Macioszek.
11.00 Msza Święta za Ojczyznę.
18.00 Za + Zbigniewa Królak.

Sobota 12 listopad

6.30 Za + Adama Stopyra w 14 rocznicę śmierci.
8.00 Za + Władysława Sieroń w 19 rocznicę śmierci.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Stefana Wranik.

Niedziela 13 listopad

7.00 Za + Jana Filasa – intencja ofiarowana od Marii Filas z synem Damianem z Bobowej.
7.00 Za + Eugeniusza Smoter.
8.30 Za ++ rodziców Emilię Józefa Nohl, brata Huberta oraz zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.
8.30 Za + Jana Foltyn w 3 miesiące po śmierci – intencja ofiarowana od chrześnicy Eweliny z rodziną.
10.00 W intencji rocznych dzieci:
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Edeltruaudy i Jerzego Pasek z okazji 60 rocznicy ślubu.
11.15 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla Ks. Adama Koppel w dniu urodzin.
13.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Róży Joniec z okazji 80 rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ Edwarda, Wiesława, Marię i Piotra Lalewicz.

Logo YouTube