Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

05-12-2022

INTENCJE 04.12 – 11.12.2022

Niedziela 4 grudzień
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Henryka Rossa z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
7.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Elżbiety.
8.30 W intencji górników i ich rodzin.
8.30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Helenki.
10.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Agnieszki oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę wiary dla córki Nadii.
11.15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.
13.00 Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.
18.00 Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Hampel oraz zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 5 grudzień
6.30 Za + Tadeusza Gałkowskiego – intencja ofiarowana od Barbary Chojnor.
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Przez wstawiennictwo św. Charbela w intencji Parafian i czcicieli.
18.00 Za ++ męża Stanisława w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

Wtorek 6 grudzień

6.30 Za ++ Marię i Stanisława Ucher, Annę i Romana Ratka oraz zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.
6.30 Za ++ Henryka Pajer w 12 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Pajer i Wosz, braci, dziadków z obu stron oraz Halinę Wosz.
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłego Romualda.
18.00 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 7 grudzień
6.30 Za + Annę Szymańską w rocznicę śmierci.
8.00 Za ++ Reginę Gozdowską w 3 miesiące po śmierci, rodziców Józefę i Józefa Adamczak oraz zmarłych z rodziny i pokrewieństwa.
18.00 Za + Ks. Prałata Józefa Kusche w 2 rocznicę śmierci.
18.00 Za + Irenę Hartel w 9 rocznicę śmierci.

Czwartek 8 grudzień

6.30 Za ++ Stanisławę Jarosz, Tadeusza Ciasnocha i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ Jerzego Szyma w 16 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.
10.00 Za ++ rodziców Otylię i Jana Kaszubów, braci: Janusza i Zdzisława, Hildegardę i Franciszka Morciniec.
16.30 Za + Halinę Marek w 1 rocznicę śmierci,
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i obfitość łask Bożych dla Dzieci Maryi i ich Rodzin.

Piątek 9 grudzień
6.30 Za + Stanisława Kolesińskiego.
8.00 Za ++ męża Stefana Bonk w 11 rocznicę śmierci, rodziców, siostrę, zmarłych z pokrewieństwa z obu stron oraz z rodziny Hryniewieckich.
10.00 Msza św. dla Seniorów.
18.00 Za ++ teściów Annę i Józefa Pietrala.
18.00 Za ++ rodziców Julię i Teofila Buczak, siostrę Halinę, teściów Stanisławę i Stanisława Parkitnych, szwagrów Tadeusza i Romana.

Sobota 10 grudzień
6.30 Za ++ Eleonorę, Alfreda, Krystiana i Zygmunta Kycler oraz babcię Annę Rogon.
8.00 Za ++ Franciszkę Grochla, Józefa Próba i Maksymiliana Frank w rocznicę ich śmierci, Hildegardę, Genowefę, Ks. Ernesta, Ks. Fedora, Ks. Alfonsa, Ks. Heinricha, Barbarę Kulik, Agnieszkę i Franciszka Zapalla, Marię Próba w rocznicę ich urodzin oraz za żyjących i zmarłych z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Próba, Zapalla, Pawlak i Frank
18.00 Za ++ męża Włodzimierza Krężel w rocznicę śmierci, wnuka Remigiusza Filipowskiego, rodziców z obu stron oraz zmarłych z rodzin: Krężel i Sikora.

Niedziela 11 grudzień

7.00 Za ++ Juliana Rewuckiego, rodziców z obu stron, zięcia Piotra Łuszczyńskiego, siostry: Krystynę i Władysławę, Ks. Jerzego Mazurkiewicza i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za + Tadeusza Gałkowskiego – intencja ofiarowana od Katarzyny i Jacka Zając z rodziną.
8.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Apolonii Kwaśnik z okazji 91 rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla córki i syna z rodziną.
8.30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda Wnęka.
10.00 W intencji rocznych dzieci:
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Helgi Plachta z dniu urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Marcina Grzejszczak w 4 rocznicę urodzin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie
11.15 Za Parafian.
11.15 Do Bożej Opatrzności z z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji i Zbigniewa Szymoniak oraz o opiekę Bożą dla dzieci z rodzinami, krewnych i podopiecznych.
13.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Adama Bryła w 9 rocznicę śmierci i 79 rocznicę urodzin, brata, bratową, bratanka i rodziców z obu stron.
18.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Eugeniusza Winiarskiego w 12 rocznicę śmierci.

Logo YouTube