Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

22-10-2023

INTENCJE 22.10 – 28.10.2023

Niedziela 22.10.2023
7.00 Za ++ tatę Jana Furgol w 88 rocznicę urodzin i mamę Barbarę Furgol.
7.00 Za ++ Wandę Flis w 11 rocznicę śmierci oraz za wszystkich zmarłych z rodzin: Flis i Szczyrbowskich.
7.00 Za + Dorotę Jurkowską – intencja ofiarowana od szwagierki z Gliwic.
——- Gregorianka za + Urszulę Skop.
8.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Eberharda Zogłowek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
8.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Moniki i Antoniego z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.00 W intencji rocznych dzieci: Tymona Żebrowskiego.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Michaliny Szczerbińskiej w 6 rocznicę urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla Wojtka w 7 rocznicę urodzin i Antka w 5 rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Franciszka Wojdyła z okazji 63 rocznicy urodzin oraz o powrót do pełnej sprawności po wypadku.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgorzaty i Eugeniusza Wepsięć z okazji 60 rocznicy ślubu.
11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana i Zofii z okazji 45 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
13.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefanii Świeszek z okazji 90 rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Władysławę i Stanisława Sidorskich, Halinę i Stanisława Tomczak, brata Włodzimierza oraz Kazimierę Miśkiewicz.

Poniedziałek 23.10.2023
6.30 Za ++ Wiktorię i Anielę Bąk,, Marię Jaskulską, Józefa, Wiktorię, Stefana i Franciszka Bąk, Annę Mrozek, Ignacego i Anielę Bąk.
6.30 Gregorianka za + Urszulę Skop.
8.00 Za ++ Hildegardę Próba, Martę i Huberta, Klarę i Pawła, Ks. Teofila, Ks. Alfonsa, Norberta, Mariannę, Hermana, Józefa, Genowefę, Jana, SM Juvannę, zmarłych z rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Zapalla, Próba, Pawlak, Frank i Mąkos. oraz o błogosławieństwo Boże dla Hermana Próba i rodzin: Kulik, Grochla, Puchalla, Zapalla, Próba, Pawlak, Frank i Mąkos.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Urszulę Cyba ich rodziców i rodzeństwo z obu stron.
18.00 Za + Zofię Kordas w 13 rocznicę śmierci.

Wtorek 24.10.2023

6.30 Za ++ Annę i Teofila Kliś.
6.30 Za + Dorotę Jurkowską – intencja ofiarowana od Janiny Król z rodziną z Długołęki.
8.00 Za ++ Łucję i Jana Gumiennych oraz rodziców z obu stron.
18.00 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
——- Gregorianka za + Urszulę Skop.

Środa 25.10.2023

6.30 Za ++ siostrę Martę Kłeczek i jej męża Stanisława, syna Jacka, rodziców Franciszkę i Wincentego Mazurek, Magdę Kieś, Dorotę Marszałek i pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za + Edwarda Konderak – intencja ofiarowana od brata Władysława z rodziną.
18.00 Za ++ Ryszarda Ulatowskiego w 14 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Mariana i Reginę Ulatowskich, Stanisława i Nadię Kopczyńskich, Annę i Michała Kunickich, Juliana i Genowefę Warzechów, Antoniego i Janinę Różyckich, Łucję Paciorkowską.
18.00 Za ++ Klarę Pastuszka, Grzegorza Zakrzewskiego, Leokadię Pastuszka, Franciszka Namysło, Blankę Wilk, zmarłych z rodzin: Pastuszka, Zakrzewskich, Winter, Namysło, Skrzypczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
——- Gregorianka za + Urszulę Skop.

Czwartek 26.10.2023

6.30 Za ++ męża Edwarda Solarza, szwagra Zbigniewa Solarza, szwagierkę Danutę Solarz, szwagra Marka Hajduka.
8.00 Za ++ Elżbietę i Henryka Grieger, Reginę Suffner, Hildegardę Rigol, Klausa Pawolka, Marię, Helenę i Damiana Schlosser, Janinę Kołda, wszystkich zmarłych z tych rodzin.
17.00 Za ++ Janinę i Ryszarda Niepsuj, rodziców z obu stron, Zdzisława Jachacz, rodziców Weronikę i Józefa, krewnych z rodzin: Niepsuj, Jachacz i Gajda oraz Pegi i Dankana.
17.00 Za + Dorotę Jurkowską – intencja ofiarowana od rodziny Dryś.
—— Gregorianka za + Urszulę Skop.

Piątek 27.10.2023

6.30 Za + Józefa Kozak – intencja ofiarowana od siostry Lucyny z rodziną.
6.30 Gregorianka za + Urszulę Skop.
8.00 Za ++ męża Edmunda Świeszek jego rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za + Stanisława Gwóźdź w 2 rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ Janusza Pawlaka i Aldonę Smakulską.

Sobota 28.10.2023 Święto Świętych Apostołów Szymona
6.30 Za + Danutę Sozańską – intencja ofiarowana od Anny i Pawła Ciućka z rodziną.
8.00 Za ++ brata Jana Staniszewskiego w 12 rocznicę śmierci, męża Leonarda, brata Stanisława, rodziców Edmunda i Henrykę.
8.00 Gregorianka za + Urszulę Skop.
18.00 Za ++ mamę Helenę Łaba, ojca Mariana Łaba w rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Łaba i Widaj.

Niedziela 29.10.2023

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Roberta Schlisch w dniu urodzin.
8.30 Za ++ męża Romana Nosal, dziadków :Nosal, Mika, Żelechowskich i Kisiel.
8.30 Za + Wenantego Kobiałka w dniu urodzin.
8.30 Za + Tadeusza Boroń w dniu imienin.
10.00 W intencji rocznych dzieci:
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Zygmunta Smolec z okazji 89 rocznicy urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Mai Kaczmarczyk w 10 rocznicę urodzin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
11.15 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Teresy i Józefa Ziętara z okazji 50 rocznicy ślubu.
11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ireny Pajek z okazji 90 rocznicy urodzin.
13.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla Zuzanny i Franciszka Ucher z okazji 60 rocznicy ślubu.
18.00 Za ++ rodziców Zofię i Zbigniewa Łabnowskich, zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.
18.00 Za ++ ojca Józefa Michnę w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Michnów, Szymczyków i pokrewieństwo oraz Aleksandrę Gacka.
——- Gregorianka za + Urszulę Skop.

Logo YouTube