Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

17-12-2023

INTENCJE 17.12 – 24.12.2023

Niedziela 17.12.2023
7.00 Za + Józefa Kozak – intencja ofiarowana od Krystyny i Józefa Jelonek.
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Andrzeja Lisińskich, dziadków Mariannę i Jana Czerwiec.
8.30 Za ++ męża i ojca Antoniego Koncowicz w 14 rocznicę śmierci, teściów Alicję i Jana Koncowicz.
8.30 Za + mamę Helenę Maszyn w 5 rocznicę śmierci.
8.30 Za ++ Krzysztofa Halama w 1 rocznicę śmierci, Barbarę Halama w 14 rocznicę śmierci.
10.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Dary Ducha Świętego dla Oliwii z okazji 18 rocznicy urodzin.
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Michała Szulta w 5 rocznicę urodzin oraz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla dziadka Jerzego z okazji 56 rocznicy urodzin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
11.15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Arnolda Wnęka.
13.00 Chrzest i Msza Święta w intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty ich rodziców i chrzestnych.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Nowak w 30 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 18.12.2023

6.30 Za + Leszka Kluska – intencja ofiarowana od rodziny Kiwaków.
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Bogusława i całej rodziny.
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków grupy w intencji wspólnoty „Misericordia” i ich bliskich, a w szczególności dla solenizantki: Danuty oraz ks. Krzysztofa, a także za zmarłych członków grupy wraz z ks. Jerzym Mazurkiewiczem, o radość życia wiecznego dla nich.
18.00 Za ++ Grażynę Korab w 10 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, braci, szwagrów, bratanków oraz wszystkich zmarłych z rodziny.

Wtorek 19.12.2023

6.30 Za ++ Stefanię Palanis – intencja ofiarowana od syna z rodziną i córki.
6.30 Za + Marylę Zawiślińską.
8.00 Za + Józefa Kozak – intencja ofiarowana od kuzynki Grażyny z rodziną.
18.00 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 20.12.2023

6.30 Za ++ Kazimierza Wilk w 7 rocznicę śmierci, Helenę, Stanisława i Tadeusza Wilk, Zdzisława, Janinę i Antoniego Kwiecień.
8.00 Za ++ Kazimierza Krajewskiego, Reginę, Stanisława i Jana Drypa, Halinę Majcherek, Ks. Stanisława Drypa i Stanisława Skweres.
18.00 Przez wstawiennictwo św. Maksymiliana Kolbe o nawrócenie wrogów Kościoła.
18.00 Za ++ ojca Mariana w 22 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z pokrewieństwa.
18.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny w intencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzysztofa Kurzei z okazji 50 rocznicy urodzin – intencja ofiarowana od Sodalistów.

Czwartek 21.12.2023

6.30 Za ++ Jana Kawa, rodziców, rodzeństwo, zmarłych z rodzin: Kawa, Andryszczak, Dzierzęga i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + Leszka Kluska – intencja ofiarowana od Witolda Goraj z rodziną.
17.00 Za + Danutę Sozańską – intencja ofiarowana od Wiesławy Figiel z rodziną,
17.00 Za + Krzysztofa Kołodziejczyk – intencja ofiarowana od Grzegorza Kostrzyckiego.

Piątek 22.12.2023

6.30 Za ++ rodziców i dziadków Reginę i Stanisława Gładkich, męża i tatę Stanisława Dajczaka, babcie i dziadków z obu stron, Monikę, Józefa i Pawła Dubel.
8.00 Za + Józefa Kozak – intencja ofiarowana od Konrada Sporna z rodziną.
18.00 Za ++ tatę, dziadka i pradziadka Henryka Grzankę, krewnych z rodzin: Grzanka, Fogt, Kołacz i Smolin.
18.00 Za ++ Franciszka Puchała, Zofię Wydmańską w 19 rocznicę śmierci, Gabrielę Kucharczyk w 3 rocznicę śmierci, Dariusza Świerkosz w rocznicę urodzin.
19.00 Roraty dla młodzieży.

Sobota 23.12.2023

6.30 Za zmarłych z rodzin: Goldmann i Sobocik.
8.00 Za ++ męża i ojca Szczęsnego Gedzalę w 8 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Zdzisława Szary, braci: Andrzeja, Czesława, bratanka Krzysztofa i Marię Harkawy.

Niedziela 24.12.2023

7.00 Za + Józefa Wlokę.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Justyny Raczek z okazji urodzin.
8.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Zdzisława Kurpiewskich w rocznicę śmierci.
8.30 Za ++ Juliana, Tadeusza, Emilię i Marię Kenig.
8.30 Za ++ Jana, Stanisławę, Edwarda, Jadwigę Wiczkowskich, Wandę i Kazimierza Jakubowskich, Andrzeja Pajek i Felicję Nowak.
10.00 W intencji rocznych dzieci:
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Marcina Grzejszczak w 5 rocznicę urodzin.
Do Miłosierdzia Bożego o pokój na Ukrainie.
11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Katarzyny z okazji urodzin.
13.00 Za ++ męża i ojca Lecha Kotwicę w 10 rocznicę śmierci, Krystynę i Jana Żaków, Bogusławę i Mieczysława Kotwiców, zmarłych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
24.00 Pasterka w Intencji za Parafian.

Logo YouTube