Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Kapłaństwo

KAPŁAŃSTWO

Powołanie do kapłaństwa – w chrześcijaństwie rozumiane jest jako wezwanie przez Boga do określonego sposobu życia. Powołanie w ujęciu katolickim jest zatem specjalnym rodzajem współpracy z Bogiem w przestrzeni najgłębszych pragnień człowieka, które to Bóg złożył w jego sercu.

Kandydaci do kapłaństwa, którzy chcą rozpocząć swoją formację w seminarium lub zakonie, proszeni są o zgłoszenie się wpierw do księdza proboszcza, w celu odbycia wstępnej rozmowy.

Logo YouTube