Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Klub Inteligencji Katolickiej

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Głównymi statutowymi celami w działalności Klubu są: działalność w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych, prace w zakresie tworzenia i pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej kultury Śląska, podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej oraz wspieranie działań samorządu terytorialnego. Spotkania KIK-u sekcji Zabrze odbywają się w I i III środę miesiąca w Domu Parafialnym po wieczornej Eucharystii. Odpowiedzialnymi za grupę są: p. Krystyna Partuś i ks. prałat Grzegorz Skop.

Logo YouTube