Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KPK kan 1055 §1)

Narzeczeni, proszeni są o przybycie do Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (zaświadczenie jest ważne przez pół roku)
  • zaświadczenie z nauk przedślubnych
  • zaświadczenie z poradni życia rodzinnego
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (od 1 marca 2015r. – zaświadczenie jest ważne przez pół roku)
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole ponadpodstawowej
Logo YouTube