Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii, to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale i pomagają komunikować w kościele.
Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym, mogą być nimi mężczyźni w wieku od 25 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: „zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”. W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II. W naszej parafii funkcję tę pełnią:  p. Jerzy Partuś, p. Piotr Gburek, p. Marceli Widuch, p. Michał Kudełka, p. Wojciech Wizental i p. Bogdan Michalski. Opiekunem Nadzwyczajnych Szafarzy jest ks. Mariusz.

Link do diecezjalnej strony Nadzwyczajnych Szafarzy: http://szafarze-gliwice.pl/

CHORZY, PRAGNĄCY PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ Z RĄK NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ

Logo YouTube