Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH

Jak sama nazwa wskazuje, jest to sakrament uzdrowienia chorego, który daje siłę i ulgę w cierpieniu. Tegoż sakramentu nie udziela się zmarłym! Dlatego też należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli przy namaszczeniu ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie krzyża oraz świec. Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. W wypadku dłuższej choroby, czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej Parafii kapłani z Komunią Świętą odwiedzają chorych i starszych w każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w Kancelarii Parafialnej. Można także przyjmować Komunię św. w każdą niedzielę po wcześniejszym ustaleniu z nadzwyczajnym Szafarzem lub dzwoniąc do Kancelarii.

Logo YouTube