Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

09-12-2023

OGŁOSZENIA 10.12.2023

Ogłoszenia Duszpasterskie

10.12.2023

• Dziś II niedziela adwentu. Dzisiejszy dzień jest też dniem modlitwy za Kościół Katolicki na Wschodzie. Nieszpory niedzielne o godz. 17.20.

• Dziś przed kościołem kiermasz adwentowy.

• Wszystkie dzieci, a także młodzież i dorosłych zapraszamy na Msze roratnie ku czci NMP. Roraty są odprawiane o godz. 6.30. (sobota 8.00) Po roratach zapraszamy dzieci na śniadanie do Domu Parafialnego.

• Codziennie, w dzień i w nocy, trwa w naszych kościołach „Wieczna Adoracja” Pana Jezus w Najświętszym Sakramencie. W ciągu dnia adoracja odbywa się w poszczególnych kościołach, a w nocy w domach zakonnych i seminariach. Jutro, 11 grudnia, przypada nasz dzień „Wiecznej Adoracji”. Zachęcamy wszystkich parafian do nawiedzania, naszego kościoła i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie nabożeństwem o godz. 17.30.

• We wtorek o godz. 18.00 Msza św. w intencjach polecanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy i nowenna.

• W środę o 17.30 Apostolat Matki Bożej Szensztackiej zaprasza na wspólną ad orację Najświętszego Sakramentu.

• W piątek o godz. 19.00 roraty dla młodzieży.

• W sobotę spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i czcicieli św. Franciszka po Mszy o godz. 8.00.

• Zachęcamy do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych i palenia tytoniu w okresie Adwentu, by przez swoją ofiarę przyjść z pomocą ludziom uzależnionym od nałogów.

• Przed kościołem i w kancelarii parafialnej można się zaopatrzyć w opłatki wigilijne. Można również zakupić świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, świąteczne świece ozdobne. Dochód z ich sprzedaż jest przeznaczony na pomoc najuboższym.

• Dziś kolekta na utrzymanie naszego kościoła, a przed kościołem zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Kolekta w ubiegłą niedzielę wynosiła 3290 zł. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

• Kolekta w przyszłą niedzielę na remont naszego kościoła.

• Od 27 grudnia do 11 stycznia i w terminie dodatkowym 13 stycznia odbędą się Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin. Ponieważ Parafianie, którzy zaprosili nas w ubiegłym roku wyrażali chęć ponownego spotkania dlatego do ich domów czujemy się zaproszeni bez potrzeby ponownego zgłaszania. Zaś Parafian, którzy chcą przyjąć księdza w swoim domu, a nie było u nich kolędy w ubiegłym roku, prosimy o zgłoszenie takiego zaproszenia w kancelarii parafialnej. Zapraszamy również nasze rodziny na wieczorną Mszę św. sprawowaną w intencjach mieszkańców poszczególnych ulic z głoszonym słowem Bożym od 15 do 19 stycznia. Plan kolędy jest opublikowany w gablotce, Informatorze Parafialnym, naszej stronie internetowej i FB. Ofiary kolędowe będą przeznaczone na remont elewacji naszego kościoła.

Sprawozdanie z stanu remontu naszego kościoła.

• Zakończyliśmy remont północnej elewacji naszego kościoła.

4 grudnia komisja w skład której wchodzili wojewódzki i miejski konserwator zabytków odebrali bez zastrzeżeń wykonane prace.

• Zgodnie planowanymi kosztami remont kosztował 1.460.000 zł.

o Miasto Zabrze sfinansuje połowę kosztów (365.000 zł już wpłynęło na konto wykonawcy. Druga transza tej samej wysokości będzie wypłacona jeszcze w grudniu)

o Gorzej wygląda spłata naszej parafialnej połowy. Na ten cel parafianie złożyli ok. 115.000 zł.:

 37.440 zł – kolekty w 3-niedzielę miesiąca.

 35.575 zł – ofiara kolędowa.

 33.564 zł. – wpłaty na konto bankowe parafii.

 7.940 zł. – ofiary kopertowe.

o Dzięki zabiegom ks. proboszcza sponsorzy wspomogli nas kwotą 280.000 zł.

• Pzostało do zapłacania 335.000 zł.

o Na ten cel będą przeznaczone ofiary:

 kolekty w 3-niedzielę miesiąca;

 ofiary składane podczas odwiedzin kolędowych

 prosimy także o składanie ofiar indywidualnych zarówno kopertowych jak i na nasze konto bankowe. PEKAO SA 52124048491111000053535353

• W przyszłym roku planujemy remont elewacji wschodniej.

 

 

Logo YouTube