Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Parafialny Zespół Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Wspólnotę zespołu charytatywnego tworzą ludzie dobrej woli, którzy przejęli na siebie zadania niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.
Do zadań wolontariuszy Caritas Parafii należy: animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich; pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy; organizowanie tej pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami. Opiekunem grupy w naszej parafii jest ks. prałat Grzegorz Skop, a funkcję animatora wspólnoty powierzono p. Alicji Szymoniak.

Logo YouTube