Święta Anna na obrazie nastawy ołtarzowej
Rzymskokatolicka Parafia

świętej Anny w Zabrzu

Ruch Szensztacki

RUCH SZENSZTACKI

Przy naszej parafii, w Domu Parafialnym systematycznie spotykają się w grupach formacyjnych małżonkowie oraz matki, które zawarły przymierze miłości z Matką Bożą z Szensztatu. Należą oni do Ligi Rodzin i Ligi Matek. Celem spotkań jest troska o umacnianie więzi przymierza z Maryją, pogłębianie wiary w rodzinie, poszerzenie wiedzy religijnej i duchowości szensztackiej. Spotkania i opiekę nad grupą prowadzi Siostra M.Eleonora Dzimiera.

Jedną z inicjatyw Ruchu Szensztackiego jest Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej. W naszej parafii istnieją trzy kręgi, liczące od 10-15 rodzin/domów. Maryja odwiedza jako Pielgrzymująca Matka rodziny, chorych i samotnych. W każdym domu gości na 2-3 dni w miesiącu, zachęcając do pogłębienia wspólnoty rodzinnej, przez spotkanie w rodzinnym gronie, rozmowę i modlitwę. Maryja przychodzi do domów, jak Ta, która przynosi Chrystusa. Z sanktuariów szensztackich Matka Boża nawiedza rodziny, w których działa jako Wychowawczyni i poprzez które chce ewangelizować współczesny świat. Pracę Apostolatu na Polskę południową koordynuje Siostra M.Damiana Czogała.

Więcej informacji na stronach:
www.szensztat.pl
www.siostry.szensztat.pl

Logo YouTube